Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 19. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Narodno sveučilište Vela Luka

 • naziv: Narodno sveučilište Vela Luka
 • vrsta entiteta: pravna osoba
 • razdoblje: 1961-1975
 • količina gradiva: 1,2 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
 • povijest: Rješenjem Narodnog odbora Općine Vela Luka 25.4.1961. osnovano je Narodno sveučilište na načelima društvenog upravljanja. Ustanovom je upravljao Odbor (do 1964.), a poslije Savjet (do 1975.). Na čelu Odbora je bio Kruno Petković (1961-1964), koji je bio i na čelu Savjeta (1964-1969), a u posljednjem razdoblju na čelu je bio Franko Mirošević (1970-1975). Izvršni organ bio je honorarni upravitelj/direktor, a tu su dužnost obavljali: Zdravko Žanetić (1961), Franko Oreb (1962-1963), Sofija Nonković (1963-1971) i Nasja Stošić Padovan (1972-1975). Najveća ostvarenja ove ustanove bila su: osnivanje Zavičajnog muzeja, otkup zgrade Franulović Repak (danas smješten Centar za kulturu) te organizacija tri Međunarodna susreta likovnih umjetnika. Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda (MK SSRN) Vela Luka 1975. je donijela odluka da se 31.12.1975. ugasi djelovanje Narodnog sveučilišta pošto nije ispunjavao uvjete propisane zakonom za nastavak rada kao OUR. Imovina je prenijeta na MK SSRN Vela Luka, a za to područje djelatnosti unutar ove društveno-političke organizacije formiran je Centar za kulturu koji i danas funkcionira kao samostalna ustanova.
 • sjedište: Vela Luka
 • djelatnost: Stvaratelj je djelovao na području Narodnog odbora Općine Vela Luka, odnosno Mjesne zajednice Vela Luka. Svrha osnutka je bila popunjavanje i usavršavanje općeg obrazovanja i stručne spreme, a u nadležnosti Narodnog sveučilišta našla se i čitaonica, biblioteka i razglasna stanica (dotada u nadležnosti OK SSRN Vela Luka).
 • povijest fonda: Spisi su se slagali po tekućem broju, no značajan dio dokumentacije se vodio u predmetnim dosjeima. Gradivo se nalazilo u Zadružnom domu, gdje je pohranjeno od ukidanja 1975. Prema registraturnom redu sredio Nino Žuvela.
 • sadržaj fonda: Fond sadržava dokumentaciju o djelovanju ustanove na polju obrazovanja odraslih, ali i organizacije drugih kulturnih sadržaja u mjestu. Od 1961. do 1975. opisane su praktički sve kulturne i obrazovne aktivnosti u mjestu. Prikazan je rad čitaonice i biblioteke. Ističe se dokumentacija o organizaciji tri Međunarodna susreta likovnih umjetnika, kao i dokumentacija o osnutku Zavičajnog muzeja i otkupu zgrade Franulović Repak.
 • plan sređivanja: Prilikom sređivanja slijedio se dijelom prvobitni registraturni red i naknadno sređivanje Nina Žuvele. Serije: 1. Opći spisi, 2. Dokumenti o osnutku, registraciji i gašenju, 3. Normativni akti, 4. Zapisnici organa uprave, 5. Programi i izvješća o radu, 6. Predmetni spisi i 7. Fotodokumentacija.
 • dostupnost: Gradivo je dostupno javnosti
 • jezici i pismo: hrvatski / latinica
 • obavijesna i registraturna pomagala: Sumarni inventar / Djelovodnici
 • dopunski izvori: Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka, MK SSRN Vela Luka
 • literatura: Franko Oreb (2001): Koje je godine utemeljena muzejska zavičajna zbirka u Veloj Luci? Veloluške novosti 3. HDZ Vela Luka: 8-11; Aleksandar Šeparović (2005): Vela Luka - turizam i zdravstveni turizam. Matica hrvatska Vela Luka: 81; Branko Žuvela Doda (2007): Međunarodni susret likovnih umjetnika - Vela Luka 1968. Luško libro 15. Društvo Vela Luka. Zagreb: 91-97; Rada Dragojević Ćosović (2007): O mozaicima i međunarodnom susretu likovnih umjetnika u Veloj Luci 1968. godine. Luško libro 15. Društvo Vela Luka. Zagreb: 98-100.
Datum unosa u bazu: 05.05.2009
Datum zadnje izmjene: 28.10.2010
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019