Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Kulturno-umjetničko društvo HUM

  • ostali nazivi fonda: Pjevačko tamburaško društvo "Hum", Hrvatsko pjevačko društvo "Hum", Pjevačko društvo "Hum"
  • vrijeme nastanka gradiva: (1850-1908) 1909-1994
  • količina gradiva: 3,3 d/m
  • upravna povijest: Inicijativom mjesne inteligencije, studenata i đaka 1909. je osnovano Pjevačko i tamburaško društvo „Hum". Uz tamburašku i pjevačku sekciju, djelovala je i diletantska. Prvi zborovođa je bio dr. Danijel Knežević. U vrijeme I. svjetskog rata aktivnost je prekinuta i nastavlja se 1921. po okončanju I. talijanske aneksije. U međuratnom razdoblju se ističe djelovanje zborovođe Nikole Miroševića Ševeta. 1940. društvo je uslijed političkih trzavica raspušteno, ali je ubrzo iste godine formirano Hrvatsko pjevačko društvo. Djelovalo je do početka rata. Svršetkom II. svjetskog rata rad se obnavlja u Pjevačkom društvu Hum. Početkom pedesetih se obnavlja tamburaški orkestar (Pjevačko tamburaško društvo Hum; voditelj Blago Oreb), a započinje s radom i folklorna sekcija (voditelj Marija Šebetić). Šezdesetih godina se osnivaju i prvi klapski sastavi unutar društva (Oktet Vela Luka), a sedamdesetih i osamdesetih i klapa Zaliv, Hum, Vela Luka, Ošjak, Greben i dr. U radu dramske sekcije se izdvajaju Tonka Zec i Ivo Cetinić. Od 1968. u društvu djeluje stalni zborovođa – Perica Mirošević. Nakon preimenovanja u Kulturno-umjetničko društvo HUM, ono djeluje do konca 20. st. kada se gasi. Godine 1998. Kud HUM je upisan u Registar udruga (br. 19000327). No, pokušaji predsjednika Slobodana Andreisa da obnovi rad zborske sekcije nisu dali rezultata. Posljednjih godina društva jedino djeluju dramski amateri pod vodstvom Danka Žuvele, kao i folklorna sekcija koja će se 2001. osamostaliti kao posebna udruga. Radom društva su rukovodili Upravni odbor i Skupština.
  • sadržaj: Gradivo ovog fonda je gotovo u cijelosti sačuvano. Ono odražava aktivnost društva koje je u 20. st. prednjačilo u amaterskom kulturnom radu, i to na polju zborskog i klapskog pjevanja, tamburaške glazbe, glume i folklora. Uz presjek aktivnosti i kulturnih događanja od 1909. do 1994., sačuvana je značajna količina notnog materijala iz 19. i 20. st. Protokol se nije vodio cijelo vrijeme postojanja, a 1994. godine se potpuno obustavio. Pokušaji oživljavanja rada u drugoj polovici devedesetih nisu dokumentirani niti su rezultirali uspjehom.
  • plan sređivanja: Uspostavljene su serije: 1. Opći spisi, 2. Spisi sekcija, 3. Akti registracije, 4. Normativni akti, 5. Zapisnici organa uprave, 6. Izvještajno-programska dokumentacija, 7. Imovinsko-pravni spisi, 8. Financijska dokumentacija, 9. Personalna dokumentacija, 10. Predmetni spisi, 11. Književni tekstovi, 12. Notni zapisi, 13. Informativno-propagandni materijal i 14. Gradivo uvršteno u postojeće zbirke Arhiva Vele Luke
  • dopunski izvori: Narodna glazba Vela Luka, Obiteljski fond Farčić Priša, Mjesni narodni odbor Vela Luka, Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka, MK SSRN Vela Luka
  • bibliografija: Franko Oreb (1979): „Kulturno – umjetničko društvo Hum 1909-1979", Split.; Franko Oreb (1999): „Uz devedesetu obljetnicu Pjevačkog društva Hum (1909-1999)", Luško libro 7, str. 95-97; Petar Prizmić (2000): „Neki problemi vezani uz pjevačko društvo Hum", Luško libro 8, Zagreb, str. 127-128
Datum unosa u bazu: 06.05.2009
Datum zadnje izmjene: 25.05.2011
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019