Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Obitelj PADOVAN KOLEGA

  • ostali nazivi obitelji: Padovan Veledan, Monteki
  • vrijeme nastanka gradiva: 19/20 st. 
  • količina gradiva: 1,5 d/m 
  • mjesta djelovanja: Vela Luka, Kučište, Dubrovnik, Ljubljana, El Shatt (Egipat), Chicago, San Pedro (SAD)
  • biografski podaci: Prema Nikoli Ostoiću, prezime Padovan je najprije postojalo kao nadimak obitelji Prižmić. Sredinom 17 st. ono se javlja kao samostalno prezime. U popisu iz 1834. javljaju se nadimci Paja, Mulić, Veledan i Skočibuha. Kuzma Padovan Veledan pok. Franka (umro 1882.) imao je tri sina: Franka, Antuna i Ivana te kćer Jaku. Sačuvani su kupoprodajni ugovori koji pokazuju kako su braća zajednički kupovala zemlju na Pinskom ratu 1863. i 1873. na Lozici. Franko je s Margom Šeparović zasnovao obitelj te im se 1871. rodio sin Kuzma, koji će početkom 20. st. dobiti nadimak Kolega. On će se 1895. oženiti za Anđu Petrović, i na taj način, s obzirom da je ona potjecala iz ugledne obitelji, priključiti užem građanskom veloluškom sloju. Iz tog vremena potječe i njegov nadimak Monteki. Anđa će mu roditi Franka (1896.), Petra (1902.), Franicu (1904.) i Milku (1906.). Dvoje djece je preminulo, a i sama Anđa umire 1909. Kuzma početkom stoljeća razvija široku gospodarsku djelatnost. Bavi se prodajom vina, u suradnji s Antunom Miroševićem Delijom pokreće rad petog dalmatinskog kinematografa u Veloj Luci 1909., posjedovao je uzorno poljoprivredno gospodarstvo i ribarsku lađu. 1913. se ženi s Katom Dragojević Penzar, a od 1915. nosi novi nadimak 'Kolega'. Od tridesetih godina gospodarstvo vodi zajedno sa sinom Petrom. Umire 1943. Petar Padovan je nadogradio poslovanje obiteljske firme, kao i kontakte s partnerima u svijetu. Po zanimanju učitelj – svršio je Učiteljski preparandij u Arbanasima, i djelovao je u muškoj Pučkoj školi i Građanskoj školi u Veloj Luci, ali i u Čari, Ošljama i Donjem Hrasnom. Politički i društveno izuzetno aktivan. Kao član Hrvatske seljačke stranke postao je i načelnikom Vele Luke (1940-1941). Predvodio je i sudjelovao u radu Jugoslavenskog sokola, Jadranske straže, Narodne glazbe, Huma, Društva za poljepšanje mjesta, Školskog podmlatka Crvenog križa Građanske škole. Naročito se ističe njegov politički rad pred sam početak II. svjetskog rata, kada je razvio široku akciju nabave prehrambenih artikala, a utemeljio je i tada jednu od najmodernijih Uljarskih zadruga, koju će voditi i za vrijeme talijanske aneksije. Kao jedan od brojnih Lučana, odlazi u zbjeg, u egipatski El Shatt, gdje se i oženio s Antoinetom Jedlička. Svršetkom rata, komunističke vlasti ga optužuju za izdaju nacionalne časti, oduzimaju mu građansko pravo i konfisciraju mu imovinu. U međuvremenu se Petar Padovan smjestio u SAD-u sa svojom suprugom i kćerkom Laurom Angelom. Živjeli su u Chicagu i Kaliforniji. Umro je i pokopan u San Pedru 1988. Milka Buntjelić rođ. Padovan nije svršila škole zbog dugotrajne bolesti u mladosti. Uz oca se pokazala dobrim gospodarstvenikom. Triput se udavala – za Josipa Majureca, Jovu Babovića i Bara Buntjelića. Pokazala je veliku energičnost u borbi za ograničavanje konfiskacije njihove imovine po svršetku II. svjetskog rata. Vodi brojne sudske parnice za očuvanje imanja. Nakon rata u zajednici sa Antom Šeparovićem Doletom nastavlja ribolovnu aktivnost obitelji, a ujedno se bavi prodajom poljoprivrednih proizvoda. Održava brojne veze po zemlji, ali i svijetu. Umire u Kučištima 1996. Franko Padovan Kuzmin (1896-1952) je najprije radio u zrakoplovnoj postaji u Zeleniki, da bi 20-tih i 30-tih bio očev opunomoćenik točionica korčulanskih vina u Ljubljani i Celovcu. Nije se pokazao dobrim gospodarstvenikom – imetak mu je pao pod hipoteku. Krajem tridesetih doselio se sa budućom suprugom Maricom Lončarić u Dubrovnik, gdje su skromno živjeli do njegove smrti 1952. Franica Petrović rođ. Padovan je bila po zanimanju učiteljica – svršila je Žensku učiteljsku školu u Dubrovniku. Radila je u Blatu, Veloj Luci, Brestanici (općina Krško). Udala se 1935. za odvjetnika Jakova Petrovića, te je nakon toga bila premještena u Ljubljanu. Rodila je četvero djece: Krešu, Hrvoja, Branimira i Mariju, koju je sama odgajala nakon prerane smrti supruga. Njen unuk Rok Petrović bio je svjetski skijaški prvak u slalomu. Umrla je 1990.
  • veze: obitelj Buntjelić (Kučište na Pelješcu), obitelj Petrović (Ljubljana), obitelj Šeparović Dole, obitelj Mirošević Delija, obitelj Barčot Bućin (Vela Luka)
  • sadržaj fonda: Gradivo ovog fonda nas upoznaje sa životom ove obitelji, od druge polovice 19 st. do poslijeratnih godina u SFR Jugoslaviji. Značajan dio se odnosi na njihovu gospodarsku aktivnost – ribolov, proizvodnju i prodaju prehrambenih proizvoda, a posebno se to odnosi na tridesete godine 20. st. Ističe se Petar Padovan Kolega i njegova bogata politička, kulturna, društvena i prosvjetna djelatnost dvadesetih i tridesetih godina 20. st. Na taj način je sačuvan dio predratne dokumentacije Općine Vela Luka, Društva za poljepšanje mjesta, Građanske škole. U fragmentima su sačuvani i spisi Osnovne škole, Hrvatske seljačke stranke, Jadranske straže. Uz osobne spise drugih članova obitelji, velik dio se odnosi na Milku Buntjelić. Zanimljiv je dio koji otkriva borbu obitelji za ograničenje nametnute konfiskacije nakon svršetka II. svjetskog rata, a u kojoj je upravo Milka odigrala najvažniju ulogu. Sačuvani su i poneki spisi poslovnih partnera i kolega obitelji Padovan.
  • plan sređivanja: Uspostavljene su serije: 1. Osobni spisi Franka Padovana Veledana pok. Kuzme, 2. Osobni spisi Kuzme Padovana, 3. Gospodarska djelatnost obitelji Padovan Kolega, 4. Osobni spisi Petra Padovana, 5. Politička, društvena i prosvjetna djelatnost Petra Padovana, 6. Ograničavanje konfiskacije i nacionalizacija zemlje, 7. Osobni spisi Milke Buntjelić rođ. Padovan, 8. Osobni spisi Franka Padovana Kolege, 9. Osobni spisi Franice Petrović rođ. Padovan, 10. Razni spisi, 11. knjige uvrštene u knjižnicu Arhiva Vele Luke 
  • dopunski izvori: Mjesni narodni odbor Vela Luka, Narodni odbor Općine Vela Luka, Uljarska zadruga Vela Luka
  • bibliografija: Zvonko Maričić, Kolege i Kolege – Petar Padovan Kolega i Vela Luka njegovog doba, Matica Hrvatska Vela Luka, Vela Luka, 2006.
Datum unosa u bazu: 07.05.2009
Datum zadnje izmjene: 25.02.2011
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

Analitički inventar

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019