Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda

  • ostali nazivi fonda: Narodni front, Jedinstveni narodnooslobodilački front 
  • vrijeme nastanka gradiva: 1943/1989 
  • količina gradiva: 1 d/m
  • upravna povijest: Socijalistički savez radnog naroda bio je „dobrovoljni demokratski savez građana i najširi oblik njihove društveno-političke aktivnosti", predstavljajući „političku osnovu čitavog samoupravnog sistema i oblik prevazilaženja partijskopolitičkog rada i organizovanja". Izrastao je iz Narodnog fronta, koji se formirao 1943. a 1944. preimenovao u Jedinstveni narodnooslobodilački front s ciljem okupljanja svih političkih profila u revolucionarni pokret, odnosno utapanja građanskih političkih stranaka u komunistički pokret. Svršetkom rata ponovno se naziva Narodni front, a od 1953. dobija svoje konačno ime – SSRN, s novim ciljevima i orijentacijom na „razvijanje socijalističkih društvenih odnosa". Organiziran je na teritorijalnom principu - saveznoj, republičkoj, općinskoj i mjesnoj razini. Od 1953. do 1962. u Veloj Luci postoji Općinska, a od 1963. do početka devedesetih Mjesna konferencija. Najviši organ upravljanja je bila Konferencija, a organi su i Predsjedništvo, Izvršni i Nadzorni odbor. Početkom devedesetih se djelovanje ugasilo uslijed društvenih promjena. 
  • sadržaj: Dokumentacija prikazuje političku i društvenu aktivnost u Veloj Luci, tijela koje je vršilo koordinaciju aktivnosti političkih, gospodarskih, društvenih, kulturnih i sportskih organizacija. Stoga se sve te mjesne aktivnosti odražavaju u gradivu ovog fonda. Gradivo nije u potpunosti sačuvano.
  • plan sređivanja: Dijelom se slijedio registraturni red. Serije: 1. Opći spisi, 2. Akti o registraciji, 3. Dokumentacija organa uprave, 4. Izvještaji i programi rada, 5. Predmetni spisi i 6. Financijski spisi.
  • dopunski izvori: Mjesni narodni odbor Vela Luka, Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka, MK SSOH Vela Luka, OO SRVSJ Vela Luka
  • bibliografija: Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Zagreb 1964., tom 7, str. 87-88
Datum unosa u bazu: 13.05.2009
Datum zadnje izmjene: 13.05.2009
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019