Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Mjesna konferencija Saveza socijalističke omladine

  • ostali nazivi: Ujedinjeni savez antifašističke omladine, Savez komunističke omladine, Narodna omladina, Savez omladine 
  • vrijeme nastanka gradiva: 1943/1989
  • količina gradiva: 0,4 d/m 
  • upravna povijest: Savez komunističke omladine Jugoslavije i Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije djelovali su za vrijeme i neposredno nakon svršetka II. svjetskog rata „mobilizirajući omladinu u cijeloj zemlji u borbi za oslobođenje i stvaranje novog života u slobodi". Na mjesnom nivou u Veloj Luci radom komunističke omladine upravlja Mjesno rukovodstvo i aktiv, a radom antifašističke omladine Mjesni odbor i sekretarijat. Ove su se dvije organizacije ujedinile na zajedničkom kongresu 1948. u Narodnu omladinu Jugoslavije. 1963. preimenovali su se u Savez omladine Jugoslavije (SOJ), a 1974. SOJ se ujedinio sa Savezom studenata Jugoslavije u Savez socijalističke omladine Jugoslavije, „jedinstvenu društveno-političku i odgojnu organizaciju mladih". Zadaci ove organizacije su bili da razvija socijalističke društvene odnose među mladima, angažira ih u socijalističkom radu, uvede ih u sistem samoupravne demokracije i delegatski sustav, a u savezu s ostalim društveno-političkim organizacijama. Organi upravljanja na mjesnom nivou jesu Konferencija i Predsjedništvo. Djelovanje ove organizacije se ugasilo uslijed društvenih promjena početkom devedesetih.
  • sadržaj: Sadržana je dokumentacija o aktivnostima na planu organizacije kulturnih i zabavnih sadržaja za mlade. Izdvaja se gradivo SKOJ-a i USAOJ-a iz razdoblja za vrijeme i neposredno nakon II. svjetskog rata.
  • plan sređivanja: Nepotpun fond. Serije: 1. Normativni akti, 2. Dokumentacija organa uprave, 3. Opći spisi, 4. Predmetni spisi, 5. Financijski spisi, 6. Informativno-propagandni materijal i 7. Gradivo deponirano u zbirke Arhiva Vele Luke
  • dopunski izvori: Zbirka rukopisa (časopis Ključ), Zbirka fragmenata. Osobe (Vanjo Žuvela), MK SSRN Vela Luka, Mjesni narodni odbor Vela Luka, Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka
  • bibliografija: Statut SSOJ-a i SSOH-a, Zagreb 1983.
Datum unosa u bazu: 13.05.2009
Datum zadnje izmjene: 13.05.2009
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019