Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Osnovna organizacija Saveza rezervnih vojnih starješina

  • ostali nazivi fonda: Udruženje rezervnih oficira i podoficira 
  • vrijeme nastanka gradiva: 1955/1989 
  • količina gradiva: 1,3 d/m 
  • upravna povijest: Savez rezervnih vojnih starješina Jugoslavije (SRVSJ) nazivao se najprije Udruženje rezervnih oficira i podoficira Jugoslavije (UROPJ), u kojeg su se dobrovoljno učlanjivali rezervni i umirovljeni oficiri, podoficiri i službenici oficirskog ranga. Ova društveno-politička organizacija, pokrenuta 1952. godine, imala je svrhu jačanja obrambene moći zemlje, a bila je organizirana po teritorijalnom principu. Najviši organ je Skupština (od 1982. Konferencija), s Predsjedništvom na čelu, a izvršni organ Skupštine je Izvršni odbor (do 1982.) , a kasnije Predsjedništvo (od 1982.). 1961. godine na saveznoj i republičkoj razini UROP se priključuje Savezu boraca NOR-a u Savez udruženja boraca NOR-a, ali se od 1969. ponovno osamostaljuje. U Veloj Luci je egzistirao najprije Općinski odbor (1953-1962), a potom i Mjesni odbor (od 1963.) UROPJ-a. Nakon što se Udruženje reorganiziralo u Savez, u Veloj Luci je formirana Osnovna organizacija SRVSJ, koja je bila dio Saveza na razini Općine Korčula. 1977. osnovane su dvije Osnovne organizacije uz i dalje jednu Mjesnu konferenciju. No, već od 1979. ponovno djeluje samo jedna Osnovna organizacija. Uslijed društvenih promjena početkom devedesetih okončano je djelovanje ove organizacije. 
  • sadržaj: Gradivo odražava rad ove organizacije, koordinaciju s ostalim društveno-političkim organizacijama. Rad se odražava u organizaciji nastave (predavanja), terenskog rada, a sve s ciljem održavanja obrambene spremnosti rezervnih oficira. Fond je sačuvan manjim dijelom.
  • plan sređivanja: Poštovan je registraturni red kod spisa pod tekućim brojem. Serije: 1. Opći spisi, 2. Normativni akti, 3. Dokumentacija organa uprave, 4. Izvještaji i programi rada, 5. Predmetni spisi, 6. Imovinska i financijska dokumentacija, 7. Personalna dokumentacija, 8. Informativno-propagandni materijal i 9. Predmeti.
  • dopunski izvori: MK SSRN Vela Luka, Zbirka fragmenata. Političke stranke, društveno-političke organizacije i sindikati, Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka
  • bibliografija: Marijana JUKIĆ, „Prilog poznavanju ustanova: Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (1947-1992)", Arhivski vjesnik 49, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu 2006., 123-138
Datum unosa u bazu: 13.05.2009
Datum zadnje izmjene: 13.05.2009
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019