Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Tvornica limene ambalaže

  • vrijeme nastanka gradiva: (1906-1964)1965-2008
  • količina gradiva: 5 d/m
  • upravna povijest: U sklopu tvornice za preradu ribe „Jadranka" 1951. je pokrenuta izrada limene ambalaže u sklopu zasebnog pogona. 1.1.1965. taj se pogon izdvojio iz tvornice „Jadranka" te se spojio s Tvornicom ambalaže „8. mart" i Metalnom industrijom „Lim" iz Zagreba čime je nastao Metalografički kombinat Rijeka. 1.1.1966. „Lim" istupa iz kombinata. Najviši organ upravljanja je bio Radnički savjet. Upravni odbor će zamijeniti Poslovni odbor. Od samog početka 1965. na čelu tvornice u Veloj Luci stoji direktor Ante Dragojević Beže. 1991. ga zamjenjuje Nikola Oreb. Pretežna djelatnost ovog društva bila je proizvodnja ambalaže od lakih metala, i to limenki za ribarsku industriju. Kao samostalna pravna osoba organizirana je od 1.1.1989. Pretvorba društvenog poduzeća u dioničko društvo je registrirana 24.3.1993. Konstituirana je Skupština dioničara te Upravni i Nadzorni odbor. Devedesetih godina tvornica ima većinski udjel u tvornici ribe „Neptun d.d." iz Komiže. U drugoj polovici prvog desetljeća 21. stoljeća Tvornica limene ambalaže uslijed krize u ribarskoj industriji smanjuje obujam proizvodnje te otpušta većinu radnika.
  • sadržaj: Fond gotovo u cijelosti prikazuje osnutak i djelovanje tvornice, razvoj proizvodnje limene ambalaže u Veloj Luci, suradnju i podređenost središnjici Metalografičkog kombinata u Rijeci, osamostaljivanje i pretvorbu u dioničko društvo kao i postupno gašenje proizvodnje. U sklopu fonda nalazi se i dokumentacija vezana uz većinski udjel u tvornici „Neptun d.d." iz Komiže.
  • plan sređivanja: Serije: 1. Pomoćne uredske knjige, 2. Dokumenti o osnutku i pretvorbi, 3. Normativni akti, 4. Dokumentacija organa uprave, 5. Investicijsko-planska dokumentacija, 6. Dokumentacija o poslovanju, 7. Projektno-tehnička dokumentacija, 8. Personalna dokumentacija, 9. Informativno-propagandni materijal, 10. Fotodokumentacija, 11. Dokumentacija Neptuna d.d. Komiža, 12. Predmeti.
  • dopunski izvori: Tvornica za preradu ribe „Jadranka 1892", Mjesna zajednica Vela Luka
  • bibliografija: Aleksandar Šeparović (2005): Vela Luka – turizam i zdravstveni turizam. Matica hrvatska Vela Luka. 37-38; Dušan Kalogjera (1985): Otok Korčula i Pelješka rivijera. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb; Vjesnik Metalografičkog kombinata Rijeka 1965-1988
Datum unosa u bazu: 13.05.2009
Datum zadnje izmjene: 03.06.2011
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019