Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Dalmatinska plovidba

  • ostali nazivi fonda: Obalna plovidba Vela Luka 
  • vrijeme nastanka gradiva: 1956/1997 
  • količina gradiva: 15 d/m 
  • upravna povijest: U sklopu Brodogradilišta „Greben" funkcionirao je samostalan pogon Brodarstvo koji se odlukom tamošnjeg Radničkog savjeta 31.12.1956. osamostalio u radnu organizaciju „Obalna plovidba". Ova je organizacija "za prijevoz robe morskim putevima vlastitim brodovima" registrirana kod Okružnog privrednog suda 17.1.1957. Prvi direktor bio je Vjekoslav Barčot Šangaj (do 1959). Slijedili su Franko Andrijić Malandrin (do 1964.), Željko Žuvela (do 1966.) koji modernizira flotu uvodeći manje željezne brodove. Krajem 1968. proširena je djelatnost organizacije i na međunarodni transport robe u pomorskom saobraćaju. Od 1967. do 1973. na čelu poduzeća je Ante-Toni Franulović Manjak za čijeg mandata Obalna plovidba mijenja svoj naziv shodno proširenju prometa izvan Jadrana. 8.3.1971. godine Radnički savjet izglasava novi naziv „Dalmatinska plovidba – Vela Luka". Od 1973. Ante Borovina Kako vodi poduzeće, značajno povećava flotu, uvodi prijevoz kontejnera i time izvodi plovidbu na svjetsko tržište. 1974. godine Dalmatinska plovidba se udružuje s Tvornicom elektronskih uređaja „Greben – Elektronika" konstituirajući se u dvije osnovne organizacije udruženog rada – OOUR Brodarstvo i OOUR Tvornica elektronskih uređaja. Uz OOUR-e uspostavljena je i Radna zajednica „Zajedničke službe". Od 1977. integracijski procesi se nastavljaju pa se Dalmatinska plovidba udružuje s Jugoslavenskom pomorskom agencijom „Jugoagent" iz Beograda u složenu organizaciju udruženog rada (SOUR) „Jugobrod". 1989. godine Radna organizacija Dalmatinska plovidba se reorganizirala – OOUR Brodarstvo i OOUR TEU su se preustrojili kao društvena poduzeća, a Radna zajednica Zajedničke službe je prestala postojati u skladu s donešenim Samoupravnim sporazumom, odnosno Zakonom o poduzećima. Kao odgovor na tadašnju krizu u svjetskom pomorstvu 1988. godine osnovana je tvrtka DP Shipping CO sa sjedištem u Panami, na čijem je čelu bio Tonko Gugić. Početkom devedesetih Dalmatinska plovidba ipak zapada u sve veća dugovanja s nemogućnošću njihovih servisiranja. Rješenjem Okružnog privrednog suda u Splitu (St-10/93) 4.6.1993. je otvoren stečajni postupak (stečajni upravitelj Draško Mirošević) nad Dalmatinskom plovidbom, zatvoren likvidacijom tvrtke 1997. 
  • sadržaj: Kroz gradivo je vidljivo poslovanje poduzeća od osnutka do okončanja stečajnog postupka. Vidi se razvoj poduzeća od brodara drvenih jedrenjaka za obalnu plovidbu po Jadranu do brodara željeznih brodova po Mediteranu i čitavom svijetu. Sačuvana je dijelom i dokumentacija o kupovini i prodaji brodova, a dijelom i brodski dnevnici. Od 1974. do 1989. obuhvaćena je i dokumentacija o razvoju Tvornice elektronskih uređaja. Fond najvećim dijelom čini personalna dokumentacija.
  • plan sređivanja: Serije: 1. Pomoćne uredske knjige, 2. Dokumentacija o osnutku i pretvorbi, 3. Normativni akti, 4. Dokumentacija organa uprave, 5. Dokumentacija o poslovanju poduzeća, 6. Imovinsko-pravna dokumentacija, 7. Projektno-građevinska dokumentacija, 8. Dokumentacija o brodarskoj floti, 9. Personalni spisi, 10. Fotodokumentacija, 11. Dokumentacija DP Shipping CO. Panama.
  • dopunski izvori: Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka
  • bibliografija: Duško Kalogjera (1985): Otok Korčula i Pelješka rivijera. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb; Aleksandar Šeparović (2005): Vela Luka – turizam i zdravstveni turizam. Matica hrvatska Vela Luka Vela Luka: 40-41; Marijan Žuvić (2006): Jadranski dossier X. Slobodna Dalmacija. Split.
Datum unosa u bazu: 15.05.2009
Datum zadnje izmjene: 03.06.2011
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019