Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Tvornica za preradu i konzerviranje ribe JADRANKA 1892.

  • ostali nazivi fonda: Neptun Split, Poduzeće za preradu i trgovinu ribom „Jadranka", Tvornica za preradu i konzerviranje ribe «Jadranka"
  • vrijeme nastanka gradiva: 1951-2005
  • količina gradiva: 15 d/m
  • upravna povijest: Bečki industrijalac Carl Warchanek 1889. u uvali Bobovišće kupuje magazin za soljenje ribe s čijom proizvodnjom započinje 1892. Šest godina poslije započinje i proizvodnja konzervirane ribe. 1905. godine Warchaneck širi tvornički krug i značajno povećava obujam proizvodnje (i do 2000 barila slane ribe). Proizvod se uglavnom plasirao na tržište Austro-Ugarske, a izvozilo se i na Levant, u Molfetu i sredozemne afričke luke. Pred početak I. svjetskog rata zakupljuju se nove zgrade, a u tvornici radi bez strojeva oko 40 žena. Po okončanju rata (proizvodnja neznatna) i I. talijanske aneksije (rad potpuno obustavljen), tvornicu od vlasnika Huga Umberlanga iz Beča otkupljuje Industrijska banka Split. Ubrzo veloluška tvornica s preostalim tvornicama u vlasništvu banke postaje dio novog poduzeća za konzerviranje morske ribe - Sardina d.d. iz Splita. Od 1929. do 1931. obustavljena je proizvodnja zbog stečaja. 1931. godine tvornicu kupuje Smederevska banka Ganović, Pavlović, Stefanović i comp. iz Beograda u čijem vlasništvu ostaje do početka rata. Od 1933. u tvornici se uz svježu počinje prerađivati i slana riba, a od 1938. po prvi put uz pomoć strojeva. Izvozi se i na američko i australsko tržište. Pred II. svjetski rat u tvornici radi 60-70 radnika s godišnjom preradom i soljenjem 30-40 vagona ribe. U razdoblju II. talijanske aneksije od 1941. tvornicu je preuzela u svoje okrilje tršćanska tvrtka „Ampelea" koja proizvodi pretežno za vojne narudžbe. U listopadu 1942. partizanskom diverzijom uništeni su pogoni, pa je od tada prestala proizvodnja i nastavilo se isključivo soljenje. Po svršetku rata 1945. i 1946. tvornica se potpuno obnavlja i ponovno započinje proizvodnja. Do 1947. tvornica je u sastavu poduzeća „Sardina" Split, a potom funkcionira kao samostalni subjekt „Sardina – Vela Luka" s pogonima u Lastovu i Sućurju te solionicama u Trpnju i Šipanu. 1949. godine se priključuje poduzeću „Neptun" Komiža (poslije sa sjedištem u Splitu). 1.7.1953. godine odvaja se iz tog sklopa te se registrira i preimenuje kao Poduzeće za preradu i trgovinu ribom „Jadranka" s.p.o. Pogon u Lastovu se 1956. izdvojio u samostalno poduzeće. Od 1951. u krugu tvornice je započela i izrada limene ambalaže u posebnom pogonu koji će se 1965. izdvojiti. U razdoblju 1952-1954 zbog potreba povećanja i modernizacije proizvodnje izgradila se nova tvornica. Pedesetih godina se kapaciteti prerade značajno povećavaju pa je „Jadranka" u samom vrhu prerade ribe na istočnom Jadranu. Zbog osiguranja sirovine od 1962. započinje s radom pogon za ulov ribe, a od 1967. počinje se uvoziti iz Turske i Japana što osigurava cjelogodišnju zaposlenost tvornice. Dok je 1954. godišnja proizvodnja u tonama iznosila 200-300 t, 1978. ona iznosi 1552 t. Rast proizvodnje pratilo je i povećanje zaposlenih – 172 (1952.), 435 (1963.), što kasnije opada modernizacijom tehnologije. U drugoj polovici šezdesetih pokrenuta je i trgovačka mreža s prehrambenim prodavaonicama u Veloj Luci, Blatu, Starom Gradu i Hvaru. Šezdesetih godina riblju industriju trese kriza, pa se traže novi, mahom kratkoročni, načini zaposlenja radnika (izrada suvenira od gline iz Stinive, proizvodnja soda vode i punjenje sokova, proizvodnja mineralne vode iz "Kalca", prerada maslina, izrada proizvoda od šiblja...). 1.1.1971. tvornici je pripojena Ribarska radna zadruga „Proleter". 1988. godine započela je s radom hladnjača s kapacitetom od 1200 tona. Radom tvornice u poslijeratnoj Jugoslaviji upravlja Radnički savjet i Upravni odbor (od 1973. naziva se Izvršni odbor). Na čelu tvornice bili su direktori Marko Barčot Butle (do 1953.), Jerko Mirošević (1953.-1957.) i Jure Marinović (1957.-1961.). Najdugovječniji direktor i najzaslužniji za onovremeni tehnološki preobražaj i snažan razvoj bio je Berislav Šeparović (1961.-1993.). Pred privatizaciju još je kratko vrijeme direktorsku dužnost obavljao Tonko Barčot Čangarija (1993-1994). 1994. godine tvornica je privatizirana. Formirana je Skupština dioničkog društva i Nadzorni odbor. Upravljanje tvrtkom preuzeli su vlasnici Lidija Marinović (1994-1995) i Perica Marinović (1995-2003). Posljednji direktori bili su Slobodanka Anđić (2003-2004) i na samom koncu ponovno Perica Marinović. Devedesetih tvornica dostiže godišnju proizvodnju od 1600 t ribe. No, kriza u ribarskoj industriji i poslovanju tvrtke dovela je do obustave proizvodnje u kolovozu 2004. Bez dovoljno obrtnih sredstava za poslovanje i nagomilanih dugova, tvornica je početkom 2005. ušla u stečaj. U postupku kojim je rukovodio Dragan Josip Knežević, Hrvatska poštanska banka d.d. je 2006. postala vlasnikom tvorničkog kompleksa, dok je prerada ribe obustavljena.
  • sadržaj: Fond prikazuje rast i razvoj tvornice od početka pedesetih do gašenja proizvodnje početkom 21. st.
  • plan sređivanja: Serije: 1. Pomoćne uredske knjige, 2. Akti o registraciji, pretvorbi i stečaju, 3. Normativni akti, 4. Dokumentacija organa uprave, 5. Imovinsko-pravna dokumentacija, 6. Plansko-izvještajna dokumentacija, 7. Projektno-tehnička dokumentacija, 8. Personalna dokumentacija, 9. Informativno-propagandni materijal, 10. Fotodokumentacija
  • dopunski izvori: Mjesni Narodni odbor Vela Luka, Narodni odbor Općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka, Tvornica limene ambalaže, Ribarska radna zadruga „Proleter"
  • bibliografija: Marinko Gjivoje (1969): Otok Korčula. Vlastita naklada. Zagreb. 171-173; Franko Oreb – Zdravko Žanetić (2001): Uz 110. godišnjicu rada tvornice ribljih konzervi „Jadranka 1892." u Veloj Luci. Luško libro 9. Zagreb. 47-52; Dušan Kalogjera (1985): Otok Korčula – Pelješka rivijera. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.
Datum unosa u bazu: 17.06.2009
Datum zadnje izmjene: 03.06.2011
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Sumarni inventar

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019