Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Arhiv Vele Luke

Korištenje gradiva

1. DOSTUPNOST GRADIVA

Arhivsko gradivo daje se na korištenje u privatne (zbog ostvarivanja osobnog prava) i službene svrhe, za znanstveno istraživanje, nastavne, izložbene i druge potrebe.

Pravo na korištenje arhivskog gradiva imaju svi korisnici pod istim uvjetima.

Javno arhivsko gradivo dostupno je u pravilu trideset godina od nastanka, a može biti i prije navedenog roka, ako je stvaratelj/predavatelj gradiva tako izrijekom naglasio.

U slučaju da javno arhivsko gradivo sadrži podatke čijim bi objavljivanjem nastale štetne posljedice po interese Republike Hrvatske i Općine Vele Luke, ono je u pravilu dostupno 50 godina od nastanka. Javno arhivsko gradivo koje sadrži osobne podatke (matice, personalni dosjei...) dostupno je 70 godina od nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.

Stvaratelji mogu bez ograničenja koristiti arhivsko gradivo čijom je djelatnošću nastalo.

 

2. NAČIN I UVJETI KORIŠTENJA

Za korištenje arhivskog gradiva podnosi se pisani zahtjev na posebnom obrascu.

Gradivo se pregledava u prostorijama Arhiva. Za pravljenje ovjerenih preslika kod javnog bilježnika, isprave se iznimno izdavaju izvan prostorija Arhiva na revers.

Korisnik je obvezan čuvati prvobitni red korištenog gradiva u fondu. U slučaju publiciranja, dužan je pravilno citirati arhivske izvore i ustupiti Arhivu 1 primjerak knjige / separata.

Općina Vela Luka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva. Prema Pravilniku o naplati pristojbi ("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 7/02), na zahtjeve za korištenje naplaćuje se 20,00 kn takse (prema Tarifnom broju 1). Korisnicima u znanstvene svrhe ne naplaćuje se taksa na zahtjev za korištenje. Za uvjerenja, potvrde i izvatke iz arhivskog gradiva naplaćuje se taksa od 50,00 kn (Tarifni broj 7).

Izrada xerox preslika nije dopuštena kod oštećenog gradiva i ondje gdje je stvaratelj/predavatelj gradiva to izrijekom naglasio. Pravljenje preslika naplaćuje se 1 kn po xerox kopiji, odnosno 5 kn po digitalnoj kopiji. Pravljenje digitalnog preslika video / audio zapisa naplaćuje se 10 kn po minuti.

 

 

 

Datum unosa u bazu: 31.08.2009
Datum zadnje izmjene: 31.08.2009
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Zahtjev za korištenjem gradiva

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019