Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Mjesna zajednica Vela Luka

 • naziv: Mjesna zajednica Vela Luka
 • vrsta entiteta: pravna osoba 
 • razdoblje: 1963-1993
 • povijesni nazivi: Mjesna zajednica Vela Luka (1963-1993)  
 • količina gradiva: 25 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
 • povijest: Narodni odbor Općine Vela Luka prestao je funkcionirati 31.10.1962. Radi uspješnog izvršavanja pojedinih poslova iz nadležnosti Narodnog odbora Općine i olakšanja građanima u ostvarivanju njihovih prava, NO Općine Korčula privremeno je formirao Mjesni odbor Vela Luka (konstituirao se u studenom 1962.). Na zboru birača 03.10.1963. a na temelju odluke Općinske skupštine Korčula, konstituirana je Mjesna zajednica Vela Luka. Za prvog predsjednika je izabran Tonko Mirošević Nedjeljkov, kojega će uskoro zamijeniti Filip Marinović. Statut MZ-a, donesen na sjednici Savjeta 11.2.1966., propisao je djelokrug Savjeta MZ kao najvišeg organa samoupravljanja, čiji je izvršni organ Izvršni odbor Savjeta. U novom sastavu, Savjet je sazvan 8.5.1969., a za novog predsjednika je izabran Berislav Šeparović. 1975. je izabran Slobodan Dragojević. Statutarnom odlukom o osnivanju, sastavu, delegiranju i načinu rada Mjesne zajednice Vela Luka iz 1979., Skupština Mjesne zajednice je postala organ upravljanja, čije odluke i zaključke sprovodi Izvršni odbor Skupštine. Novim statutom iz 1987., osnovanim na načelima delegatskog sistema, Skupština MZ je postala organom upravljanja Mjesne zajednice, dok je Savjet Skupštine MZ postao njen izvršni i "koordinacioni" organ. Općenito se može zaključiti kako je srozavanjem na mjesni status i postajući sredinom sporednog značaja, Vela Luka zaustavljena u svojem razvoju. Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi 1992. (NN 90/92) Veloj Luci je ponovno vraćen općinski status - osnovana je Općina Vela Luka, a njeno predstavničko tijelo Općinsko vijeće održalo je konstituirajuću sjednicu 12.4.1993.
 • sjedište: Vela Luka 
 • djelatnost: Sjedište MZ-a je bilo u Veloj Luci, a teritorijalno je obuhvaćalo naselja Velu Luku i Potirnu.
 • unutrašnji ustroj:  Prema Statutu iz 1966. Savjet je osnivač stalnih i povremenih komisija: za praćenje privrede, stambeno-komunalna pitanja i urbanizam, za unapređenje turizma (ovu funkciju vrši upravni odbor Turističkog društva), za socijalno-zdravstvena pitanja, za dodjelu stanova, za davanje mišljenja o dodjeli nacionaliziranog neizgrađenog građevinskog zemljišta. Uz posebnu instituciju predsjednika Savjeta, ustanovljeno je (početkom 1965.) i Mirovno vijeće sa svrhom mirenja i otklanjanja pravnih sporova, Savjet potrošača kao organ društvene kontrole (njegovu funkciju vrši Savjet MZ). Tajništvo Savjeta MZ vrši stručne i administrativno-tehničke poslove. Radna zajednica okuplja zaposlene u Mjesnoj zajednici i njihov je organ samoupravljanja. Statutom je predviđena i suradnja s društveno-političkim organizacijama, radnim organizacijama, drugim mjesnim zajednicama i općinskom skupštinom. Statutarnom odlukom iz 1979. Skupština Mjesne zajednice postaje organ upravljanja, čiji izvršni organ postaje Izvršni odbor Skupštine. Posljednja sjednica (34.) Savjeta MZ kao izvršnog organa održana je 13.03.1980. Prva sjednica tog tijela pod novim nazivom «Izvršni odbor Skupštine» održana je 14.7.1980., a posljednja sjednica (23.) je bila 13.10.1988. Tajnik je administrativno-izvršni organ Skupštine, Izvršnog odbora i ostalih organa MZ. Novim statutom iz 1987., osnovanim na načelima delegatskog sistema, Skupština MZ je postala organom upravljanja Mjesne zajednice, dok je Savjet Skupštine MZ postao njen izvršni i "koordinacioni" organ. Prva konstituirajuća sjednica Savjeta Skupštine je održana 27.11.1988. Odborom samoupravne kontrole su se štitila samoupravna prava i društvena imovina. Mirovno vijeće kao samoupravni sud posrednik je i miritelj građana i organizacija. Statutom je predviđen i Savjet potrošača i korisnika usluga. Na području Mjesne zajednice djeluju i Delegacije: za skupštinu društveno-političke zajednice, samoupravnih interesnih zajednica. Stručna služba je podijeljena na tajništvo, radnu grupu i Centar za kulturu.
 • povijest fonda: Gradivo Mjesne zajednice Vela Luka je zatečeno u prostorijama Općine Vela Luka i u Zadružnom domu. Sustav klasificiranja spisa nije vođen te su se akti i dopisi zavodili pod novim tekućim brojem. No, urudžbiran je tek manji dio dokumentacije - pod nazivom "Dopisi". Vredniji akti su izdvajani i čuvani zasebno, a nekima se i danas gubi trag. Posebno se čuvala i zapisnička dokumentacija organa predstavljanja, izvršnih organa i komisija, projektno-građevinska i druga dokumentacija bez klasifikacijskih i urudžbenih oznaka. Dio dokumentacije (poput imovinsko-pravnih predmeta) je izdvajan za tekuće potrebe novoustrojene Općine Vela Luka.
 • sadržaj fonda: Gradivo fonda temeljito i opširno oslikava društveno-politički, gospodarski i kulturni život mjesta u SFRJ (od 1962.), kao i stanje i ozračje društvenih promjena i ratnih prilika početkom devedesetih godina. 
 • plan sređivanja:  1. Spisi prema tekućem broju, 2. Dokumentacija o osnutku i ukidanju, 3. Normativni akti, 4. Dokumentacija organa uprave, 5. Imovinsko-pravna dokumentacija, 6. Plansko-izvještajna dokumentacija o radu i poslovanju, 7. Projektno-građevinska dokumentacija, 8. Personalna dokumentacija, 9. Štab Civilne zaštite, 10. Štab Općenarodne odbrane, 11. Predmetni spisi
 • dostupnost: djelomična (zbog nepotpune sređenosti)
 • jezici i pismo: hrvatski / latinica
 • obavijesna i registraturna pomagala: Privremeni pregled; Djelovodnici 
 • dopunski izvori: Skupština općine Korčula
 • literatura: Marinko Gjivoje (1969): Otok Korčula. Vlastita naklada. Zagreb.; Dušan Kalogjera (1985): Otok Korčula i Pelješka rivijera. Grafički zavod Hrvatske. Zagreb.; Aleksandar Šeparović (2005): Vela Luka – turizam i zdravstveni turizam, Matica hrvatska Vela Luka.
Datum unosa u bazu: 15.10.2010
Datum zadnje izmjene: 25.05.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019