Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Općinska komunalna ustanova

 • naziv: Općinska komunalna ustanova Vela Luka
 • vrijeme nastanka gradiva: 1958-1963
 • gradiva: 0,27 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više nije aktivan
 • upravna povijest: Općinsku komunalnu ustanovu Vela Luka je osnovao Narodni odbor općine Vela Luka svojim rješenjem br. 4130/57, 28. prosinca 1957., i to kao ustanovu sa samostalnim financiranjem. Organ upravljanja je bio Upravni odbor (imenovan 19.3.1958.) i upravitelj. Nadležni organi za poslove i zadatke ustanove su bili Savjet za komunalne poslove, Savjet za privredu i Odsjek za privredu i komunalne poslove Narodnog odbora. Nakon što je 1962. Vela Luka izgubila općinski status te je ukinut Narodni odbor općine Vela Luka, a na području Vele Luke 1963. formirana Mjesna zajednica Vela Luka s komunalnim nadležnostima, Upravni odbor Općinske komunalne ustanove je 25.12.1963. donio zaključak o prestanku djelovanju. Nakon što je Savjet Mjesne zajednice Vela Luka 26.12.1963. prihvatio zahtjev Općinske komunalne ustanove za pripajanjem, ustanova je ugašena 1.1.1964. kada je Mjesna zajednica preuzela sva prava i obaveze Općinske komunalne ustanove.
 • djelatnost: Ustanova je djelovala na području općine Vela Luka sa zadacima: eksploatacija i održavanje tržnice i ribarnice, uređivanje i održavanje svih javnih nasada, zelenila i groblja, uređivanje i održavanje svih spomenika, održavanje i popravak ulica, trotoara i javne rasvjete, održavanje i popravak općinskih puteva, uslužno mljevenje kamena u tucanik, održavanje i popravak javnih satova, eksploatacija i održavanje kupališta, eksploatacija i održavanje vodovoda i cisterni, održavanje javnih nužnika, sakupljanje, iznošenje i odvoz smeća, pranje asfaltnih površina, čuvanje i održavanje otočića "Ošjak", javno oglašavanje, dekoracija mjesta, kontrola naplate poreza na promet vina i rakije, naplaćivanje placarine od fizičkih lica, obavljanje i drugih komunalnih usluga.
 • povijest fonda:  Po likvidaciji ustanove, gradivo je pohranjeno u Arhivi Mjesne zajednice (Zadružni dom).
 • sadržaj fonda: Fond čine opći spisi po tekućem broju, indeksi spisa te isplatne liste radnika ustanove. Iako malobrojno, gradivo reprezentativno odražava djelovanje ustanove.
 • plan sređivanja: Fond je podijeljen na serije - 1. Opći spisi, 2. Radni odnosi.
 • obavijesna / registraturna pomagala: Sumarni inventar / indeksi
 • dopunski izvori: Narodni odbor općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka (AVL)
Datum unosa u bazu: 03.05.2011
Datum zadnje izmjene: 03.05.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019