Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Projektni biro PROJEKT

 • naziv: Projektni biro "Projekt" - Vela Luka
 • vrijeme nastanka gradiva: 1958-1963
 • količina gradiva: 0,1 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više nije aktivan
 • upravna povijest: Projektni biro "Projekt" je osnovao Narodni odbor općine Vela Luka svojim rješenjem br. 2030/58, 21. studenog 1958., i to kao ustanovu sa samostalnim financiranjem. Nadležni organi za poslove i zadatke ustanove su bili Savjet za komunalne poslove, Savjet za privredu i Odsjek za privredu i komunalne poslove (kasnije preimenovan u Samostalni referat za privredu i komunalne poslove Narodnog odbora). Samostalni referat za privredu i komunalne poslove Narodnog odbora općine Vela Luka na samom koncu svojeg djelovanja po sili zakona donosi pravomoćno rješenje (2034/62) 31.10.1962. o ukidanju Projektnog biroa. Ovakvo rješenje je doneseno iz razloga što "Projekt" nije ispunjavao zakonske uvjete za obavljanje svoje djelatnosti, a prema Pravilniku o uvjetima za registraciju organizacije koja se bave izradom investicione tehničke dokumentacije (SL, br. 33/62). "Projekt" je prestao s radom 31.1.1963. i sva svoja sredstva, prava i obveze prenio na Općinsku komunalnu ustanovu Vela Luka..
 • nadležnost: Ustanova je djelovala sa sjedištem u Veloj Luci, a predmet poslovanja je bilo građevinsko projektiranje za sve vrste radova prema Pravilniku o ovlaštenim projektantima za građevinsko projektiranje (SL, br. 41/54, 17/55). U Pravilima ustanove je obuhvaćeno projektiranje objekata opće arhitekture (koja ne prelazi 600 metara kvadratnih, stambenih objekata, interijera, jednostavnih manjih privrednih objekata, adaptacije i rekonstrukcije, kućnih instalacija, puteva (II., III. i IV. reda), propusta i mostova (do 10 m raspona), građevinskih konstrukcija, vodovoda i kanalizacije (u objektima i jednostavnijih u naseljima), manjih građevinskih postrojenja i drugih jednostavnijih objekata.
 • organogram: Prema Pravilima ustanove, organi upravljanja u birou su: radnički savjet, upravni odbor i direktor. Upravni odbor (tri člana uključujući direktora) sastavlja prijedloge pravila, računa, unutrašnje organizacije, donosi mjesečne operativne planove, stara se o pravilnom poslovanju, dok Radničko vijeće (čine ga svi zaposleni) donosi i mijenja pravila, odobrava planove i račune, bira i razrješava upravni odbor, raspravlja o njegovim izvještajima i mjerama. Direktor rukovodi biroom na temelju zaključaka Radničkog vijeća i Upravnog odbora, usklađuje rad svih sektora, zastupa biro... Upravno-privredna služba biroa se dijeli na: sekretarijat, stručno-tehničku službu i privredno-računsku službu. Zadatak sekretarijata je vođenje administracije, a njime rukovodi sekretar. Stručno-tehnička služba izrađuje projekte, a predvodi je sam direktor biroa. Računsko-privredna služba kojom rukovodi šef vrši poslove financijskog i materijalnog knjigovodstva, obračuna plaće, blagajne...
 • povijest fonda:  Po likvidaciji ustanove, gradivo je preuzela Općinska komunalna ustanova Vela Luka. Po likvidaciji i te ustanove, gradivo preuzima Mjesna zajednica Vela Luka, a u čijoj je pismohrani (Zadružni dom) i zadržano.
 • sadržaj fonda: Fond čine opći spisi po tekućem broju te projekti. Iako malobrojno, gradivo reprezentativno odražava djelovanje ustanove. Obuhvaćeni su projekti Park-kupališta Bad (naručitelj Turističko društvo 1961.), projekti sanacije obiteljskih zgrada (po potresu 1962.) nasljednici Jugoslava Marinovića, Matije Burmas, Borislava Marinovića, projekt proširenja mjesnog groblja (naručitelj Narodni odbor Općine Vela Luka 1962.) te nedatirani projekt zgrade Općinske komunalne ustanove (eks. Potucalo).
 • dopune: Moguće su dopune fonda s građevinskim projektima, a po reviziji sumarnog inventara Narodnog odbora Općine Vela Luka.
 • plan sređivanja: Gradivo je posloženo prema općem tekućem broju unutar pojedinih godina. Tekući niz iz 1958. se nastavio u 1959. (vjerojatno iz razloga kratkog poslovanja u 1958.). Nekoliko spisa bez broja je pridruženo pojedinim godinama na kraju tekućeg niza. Projekti su poredani kronološki. Fond je podijeljen na serije - 1. Opći spisi, 2. Projekti.
 • obavijesna pomagala: Sumarni inventar
 • dopunski izvori: Narodni odbor općine Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka (AVL)
 • bibliografija: Šeparović Aleksandar (2005): Vela Luka – turizam i zdravstveni turizam. Matica hrvatska Vela Luka. Vela Luka: 41
Datum unosa u bazu:
Datum zadnje izmjene: 04.05.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019