Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Zavod za zapošljavanje radnika

 • nazivi stvaratelja: Zavod za zapošljavanje radnika - Vela Luka, Mjesna kancelarija Vela Luka
 • vrijeme nastanka gradiva: 1961-1969
 • količina gradiva: 0,46 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više nije aktivan
 • upravna povijest: Krajem pedesetih i na samom početku šezdesetih godina ovaj djelokrug poslova spada u nadležnost Narodnih odbora općina, u okviru Službe posredovanja rada. Odluku o osnivanju Zavoda za zapošljavanje radnika za područje općine Vela Luka je donio Narodni odbor općine Vela Luka (br. 1627/61) na 27. sjednici Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača 21.7.1961. Početkom rujna iste godine se odobrava upis Zavoda u registar ustanova sa samostalnim financiranjem. Sjedište Zavoda je u Veloj Luci. Nadzor nad zakonitošću rada Zavoda je vršio Odsjek za opću upravu i društvene službe NO općine Vela Luka. Osnivanjem jedinstvene komune na području otoka Korčule i prema preporuci republičkog Zavoda za zapošljavanje, u studenom 1962. započinje proces objedinjavanja otočkih Zavoda za zapošljavanje (Korčula, Blato i Vela Luka). Sredinom prosinca iste godine Savjet Zavoda u Veloj Luci daje suglasnost za formiranjem jedinstvenog Zavoda Korčula, no isto tako zahtijeva da u Veloj Luci s obzirom na broj i snagu privrednih organizacija u mjestu treba zadržati ispostavu Zavoda. To je ujedno bila i posljednja sjednica Savjeta. Na odvojenim sjednicama Vijeća Narodnog odbora općine Korčula 29.12.1962. se donosi Rješenje o osnivanju zajedničkog Zavoda za zapošljavanje radnika u Korčuli. Na samom početku 1963. je započela s radom Mjesna kancelarija Vela Luka Zavoda za zapošljavanje Korčula. Godine 1966. Zavod u Korčuli se svodi na ispostavu Zavoda za zapošljavanje Dubrovnik. Iako je naziv (Mjesna kancelarija) u Veloj Luci ostao isti, sada se radilo o jednoj od kancelarija ispostave Zavoda. Ne zna se kada je točno ugašen rad Mjesne kancelarije, a u fondu nema gradiva datiranog poslije 1969.
 • nadležnost: Osnovni zadatak Zavoda je bilo zapošljavanje radnika na području općine Vela Luka u skladu s potrebama privrede i javnih službi. Zavod se prema Odluci o osnivanju brinuo za stručno osposobljavanje tj. prekvalifikaciju privremeno nezaposlenih radnika, obavljao profesionalnu orijentaciju, upozoravao na probleme nezaposlenosti i potrebe zapošljavanja pri sastavljanju društvenog plana, primao prijave i vodio evidenciju o radnicima, prikupljao podatke o rezervama i viškovima radne snage, upućivao radnike organizacijama, rješavao o zahtjevima privremeno nezaposlenih radnika i o njihovim pravima za vrijeme nezaposlenosti, brinuo se za privremeni smještaj i ishranu osoba koje traže zaposlenje, podnosio izvještaj republičkom zavodu, upravljao svojim fondovima. Financijska sredstva Zavoda su se osiguravala doprinosom za zapošljavanje radnika koji se izdvajao iz osobnog dohotka radnika, a dopunska sredstva je osiguravao Narodni odbor općine Vela Luka do konca svojeg djelovanja 1962. Početkom 1963. samostalan Zavod je degradiran na položaj Mjesne kancelarije, time su mu smanjene i nadležnosti.
 • organogram: Prema Odluci o osnivanju, organi Zavoda su: Savjet i direktor. Savjet Zavoda se sastoji od predsjednika i 8 članova, a donosi pravila Zavoda i poslovnik, utvrđuje program, pretresa rad i poslovanje, donosi financijski plan i odobrava završni račun, upravlja fondovima, utvrđuje sistematizaciju, postavlja rukovodeće službenike. Početkom rujna 1961. Zavod predviđa sistematizaciju radnih mjesta prema kojoj bi u Zavodu djelovali: direktor, referat za financijske poslove, referat za materijalno-pravnu zaštitu i zapošljavanje radnika, referat za statistiku i evidenciju i kancelarijsko-tehničke poslove. Zadatak sekretarijata je vođenje administracije, a njime rukovodi sekretar. Stručno-tehnička služba izrađuje projekte, a predvodi je sam direktor biroa. Računsko-privredna služba kojom rukovodi šef vrši poslove financijskog i materijalnog knjigovodstva, obračuna plaće, blagajne... No, u stvarnosti Zavod nije imao niti jednog stalno zaposlenog već isključivo 2 honorarna službenika koji su obavljali administrativne i financijske poslove. S prestankom rada samostalnog Zavoda i početkom rada Mjesne kancelarije, u Veloj Luci nadalje radi honorarno samo jedna službenica Mjesnog ureda na poslovima prikupljanja podataka s područja Vele Luke.
 • povijest fonda:  Po likvidaciji ustanove, gradivo je zadržao nižerangirani sljednik Mjesna kancelarija Vela Luka. Prema Zapisniku o primopredaji poslova iz travnja 1963. vidi se kako je dio dokumentacije predan novoimenovanoj službenici, a on većim dijelom nije zatečen u masi fonda. Ipak, sačuvana dokumentacija za 1963. i kasnije godine, pokazuje da do stvarnih promjena ipak ne dolazi te da djeluje i dalje stara honorarna službenica Mjesnog ureda. Gradivo je i sačuvano (nepotpuno) u cjelini s gradivom Mjesnog ureda, u prostorijama Arhive Zadružnog doma.
 • sadržaj fonda: Fond nije sačuvan u potpunosti. Dio koji se odnosi na poslovanje samostalnog Zavoda (do početka 1963.) je sačuvan u cjelovitosti. Drugi dio, koji se odnosi na djelovanje Mjesne kancelarije, nije sačuvan potpuno. Uz prepisku s privrednim organizacijama i nadležnim organima, fond sadrži statistički pregled nezaposlenih osoba (1962.-1968.), što je i najcjelovitiji dio fonda. Gradivo fonda se sastoji i od novčane dokumentacije, osobnih kartona nezaposlenih, prijava o slobodnim radnima mjestima i uputnica na rad.
 • plan sređivanja: Spisi se nižu prema jedinstvenom tekućem broju unutar pojedine godine. Doduše, spojeni su brojevi ukinutog Zavoda s novoformiranom Mjesnom kancelarijom početkom 1953. Poštovano je zateknuto izdvajanje pojedinih spisa s tekućim brojem, tj. stvorene posebne serije Izvještaja o nezaposlenosti, Novčana dokumentacija. Uspostavljene su serije: 1. Zapisnik Savjeta, 2. Opći spisi, 3. Izvještaji o nezaposlenosti, 4. Novčana dokumentacija, 5. Osobni kartoni nezaposlenih, 6. Prijave o slobodnim radnim mjestima i upućivanje na rad
 • obavijesna / registraturna pomagala: Sumarni inventar / djelovodnici
 • dopunski izvori: Narodni odbor općine Vela Luka, Mjesni ured Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka (AVL)
Datum unosa u bazu: 05.05.2011
Datum zadnje izmjene: 02.06.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019