Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

Mjesna organizacija Sindikata službenika državnih ustanova

 • nazivi stvaratelja: Mjesna organizacija Sindikata službenika državnih ustanova Jugoslavije - Vela Luka, Mjesna organizacija Sindikata službenika državnih ustanova i državnih službi Jugoslavije - Vela Luka
 • vrijeme nastanka gradiva: 1949/1966
 • količina gradiva: 0,1 d/m
 • aktivnost: Stvaratelj više nije aktivan
 • upravna povijest: Svršetkom II. svjetskog rata se u Jugoslaviji osniva jedinstvena sindikalna organizacija – Jedinstveni sindikati radnika i namještenika Jugoslavije, koja će se kasnije preimenovati u Savez sindikata Jugoslavije (SSJ). Ova sindikalna konfederacija je ujedinjavala sve strukovne sindikate u zemlji, pa i Sindikat službenika državnih ustanova Jugoslavije. Njeni zadaci su bili: vođenje brige o radnim i životnim uvjetima radnika i službenika, ostvarenje, zaštita i čuvanje njihovih prava, razvijanje samoupravljanja, usklađivanje interesa pojedinaca i cjeline, izgrađivanje socijalističkih načela i dr. (Enciklopedija leksikografskog zavoda, tom 7, Zagreb 1964., str. 2). Prvi tragovi o učlanjenju službenika državnih ustanova u Veloj Luci datiraju sredinom 1949., i to u okviru Jedinstvenih sindikata Jugoslavije. Početkom 1950. godine korčulanska podružnica Sindikata službenika državnih ustanova Jugoslavije poziva i službenike Mjesnog Narodnog odbora Vela Luka da se učlane u njihovu podružnicu te da formiraju posebni odbor na razini mjesta. Od 1955. slijedimo jasni trag postojanja Mjesne organizacije Sindikata državnih službenika Velaluka, koja je do 1962. djelovala u sklopu Općinskog sindikalnog vijeća SSJ – organizacije koja je na općinskoj razini obuhvaćala sve sindikaliste / sindikalne podružnice. Ostale organizirane podružnice su bile organizirane pri tvornici "Jadranka", brodogradilištu "Greben", trgovačkih radnika pri Općoj poljoprivrednoj zadruzi, kao i Društvo učitelja i nastavnika pri Osmogodišnjoj školi. 1955. godine su članovi bili isključivo zaposlenici Narodnog odbora općine (9 članova). Prema iskazu članstva za 1956., ova je podružnica uz zaposlenike Narodnog odbora općine obuhvaćala i zaposlenike Zdravstvene stanice, Osmogodišnje škole, lugara, cestara, Apotekarske stanice, Lučke ispostave te Ispostave Jadrolinije (ukupno 31 član). Kasnije će broj članova varirati. Osim sakupljanja članarine, davanja dijela ubrane članarine višim forumima, izvanrednih pomoći članstvu, mjesnim društvima, u financijskim izvještajima su iskazani i izdaci proslave I. maja, organiziranja pokladnih plesova. Od 1960. sindikat se naziva Sindikat službenika državnih organa i društvenih službi Jugoslavije. Ne zna se do kada je Mjesna organizacija Vela Luka djelovala i zašto poslije 1964. ne nailazimo na tragove postojanja.
 • organogram: U sklopu ove podružnice su djelovale skupština, izvršni i nadzorni odbor (stanje iz 1963.). Predsjednik mjesne organizacije zastupa i predstavlja organizaciju prema vani.
 • povijest fonda:  Gradivo je poslije 1966. zadržano u prostorijama Zadružnog doma. Početkom 2011. obavljeno sređivanje i inventariziranje gradiva.
 • sadržaj fonda: Fond nije sačuvan u potpunosti. Sadržani su spisi koji ukazuju na poslovanje mjesne organizacije ovog sindikata, njegove članove i slabu aktivnost (organizacije prvomajske proslave, izdavanje pomoći članovima...).
 • plan sređivanja: Nepotpuno sačuvani i malobrojni spisi su podijeljeni na tri serije: 1. Središnja tijela, 2. Opći spisi i 3. Financije. Najobimnija serija je posljednja. Nisu zabilježeni tragovi postojanja djelovodnika, tek se kod blagajničkih spisa računi zavode pod poseban tekući broj. Stoga je, za razliku od blagajničke dokumentacije, glavni kriterij slaganja spisa bio kronološki.
 • obavijesna pomagala: Sumarni inventar
 • dopunski izvori: Mjesni narodni odbor Vela Luka, Narodni odbor općine Vela Luka, Mjesni ured Vela Luka, Mjesna zajednica Vela Luka, Tvornica za preradu ribe "Jadranka 1892." (AVL)
Datum unosa u bazu: 12.05.2011
Datum zadnje izmjene: 12.05.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019