Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Fondovi i zbirke

OSIZ u oblasti kulture

 • naziv stvaratelja: Osnovna Samoupravna interesna zajednica u oblasti kulture pri Mjesnoj zajednici Vela Luka
 • vrijeme nastanka gradiva: 1975-1980
 • količina gradiva: 0,11 d/m
 • upravna povijest: Statutom općine Korčula iz ožujka 1974. je predviđena mogućnost osnivanja Samoupravnih interesnih zajednica (SIZ) radnih ljudi i građana radi zadovoljavanja osnovnih i zajedničkih potreba i radi usklađivanja rada u oblasti za koju osnivaju interesnu zajednicu (čl. 193). SIZ-ovi su se osnivali za područja općina, a radi što neposrednijeg ostvarivanja samoupravnih prava i interesa bilo je omogućeno unutar SIZ-a osnivanje osnovnih zajednica – OSIZ (čl. 201). Zakon o samoupravnim zajednicama u oblasti kulture (NN, br. 51/74) je pravno regulirao djelovanje SIZ-ova u konkretnoj oblasti. OSIZ za kulturu pri Mjesnoj zajednici Vela Luka je konstituiran na skupštini 2. veljače 1976., kada je i prihvaćen Samoupravni sporazum SIZ-a za kulturu općine Korčula. Najveći organizacijski poduhvat ovog tijela je bila Smotra dramskih amatera Dalmacije 1977. u Veloj Luci. Nije poznato do kada je ovo tijelo aktivno djelovalo.
 • nadležnost: Prava i obveze SIZ-ova su uređene Samoupravnim sporazumom o osnivanju. OSIZ za kulturu se bavio zacrtavanjem kulturne politike, održavanjem i unapređivanjem kulturno-umjetničkog života, u suradnji s Mjesnom zajednicom i društveno-političkim organizacijama mjesta. OSIZ je financirao Centar za kulturu i kulturno-umjetnička društva u mjestu (ponajviše Kud HUM i Narodnu glazbu).
 • organogram: Poslovima OSIZ-a upravlja skupština, koju čine delegati iz organizacija udruženog rada i mjesne zajednice birani na 4 godine. Na čelu skupštine se nalazi predsjednik. Skupština je organizirana u dva vijeća - Vijeće davalaca sredstava i Vijeća davalaca usluga, a na čelu svakog vijeća se nalazi predsjednik. Izvršni organ skupštine je Izvršni odbor s predsjednikom na čelu. Skupština ima i tajnika, koji rukovodi radom stručne službe i brine se za zakonitost rada skupštine.
 • povijest fonda: Zapisi ovog stvaratelja su se sačuvali u Knjižnici Centra za kulturu, s obzirom da je tajnica OSIZ-a bila i knjižničarka ove Knjižnice. U drugoj polovici 2006. su predani općinskom arhivistu.
 • sadržaj fonda: Ovaj količinski mali fond reprezentativno pokriva djelovanje OSIZ-a za kulturu u razdoblju od 1976. do 1979. U spisima se odražava kulturna politika u mjestu tog vremena, djelovanje kulturno-umjetničkih društava i Centra za kulturu Vela Luka. Izdvaja se dokumentacija organizacije Susreta dramskih amatera Dalmacije u Veloj Luci 1977.
 • plan sređivanja: U potpunosti je zadržan prvobitni poredak pismohrane. Serije: 1. Zapisnici središnjih tijela, 2. Opći spisi, 3. Plansko-izvještajna dokumentacija, 4. Financijska dokumentacija
 • obavijesna pomagala: Sumarni inventar 
 • dopunski izvori: Samoupravna interesna zajednica za kulturu općine Korčula (SAC KL), Mjesna zajednica Vela Luka, Kud HUM, Narodna glazba Vela Luka (AVL)
Datum unosa u bazu: 31.05.2011
Datum zadnje izmjene: 31.05.2011
 
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019