Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 19. studenog 2019.
 

Dokumenti

Statut Općine

  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst), članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka, na svojoj 37. sjednici, održanoj  dana 03.04.2013.godine, donijelo je  STATUTARNU ODLUKU o izmjenama i dopunama Statuta Općine Vela Luka.

 

 

 

Datum unosa u bazu: 04.03.2008
Datum zadnje izmjene: 11.07.2013
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Statut Općine Vela Luka (pročišćeni tekst)

 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019