Službene stranice Općine Vela Luka Nedjelja, 8. prosinca 2019.
 

Dokumenti

Pravilnici i odluke

Općinski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos

Datum unosa u bazu: 25.09.2008
Datum zadnje izmjene: 13.07.2009
 

Općinski porezi

Općinski porezi predstavljaju vlastite izvore prihoda jedinice lokalne samouprave. Riječ je o prirezu poreza na dohodak, porezu na potrošnju, na kuće za odmor, na tvrtku ili naziv, na korištenje javnih površina i na nekorištene poduzetničke nekretnine. Odlukom o općinskim porezima se određuju stope, visina te način obračuna i plaćanja ovih poreza.
detaljnije »

Komunalna naknada

Komunalna naknada je strogo namjenska naknada koju plaćaju svi mještani, fizičke i pravne osobe, s kojom se osigurava dio sredstava za financiranje komunalnih djelatnosti (odvodnja atmosferskih voda, čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta). Odlukom o komunalnoj naknadi propisani su uvjeti, način i mjerila naplate. Točnije, određeno je naselje u kojem će se vršiti naplata, područja zona, način obračuna, koeficijent zona, koeficijent namjene, rokovi plaćanja, nekretnine koje se oslobađaju potpuno ili djelomično od plaćanja, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se može odobriti oslobađanje od naplate, kao i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u takvom slučaju.

detaljnije »

Komunalni doprinos

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Odlukom o komunalnom doprinosu utvrđena su područja zona, jedinična vrijednost po metru kubnom građevine, način i rokovi plaćanja, opći uvjeti i razlozi za odobrenje djelomičnog ili potpunog oslobađanja od plaćanja, kao i izvori sredstava za namirenje iznosa u tom slučaju.

detaljnije »
 
 
naslovna
 

Pravilnici i odluke

© Općina Vela Luka 2002 - 2019