Službene stranice Općine Vela Luka Subota, 7. prosinca 2019.
 

Dokumenti

Fondovi i zbirke

A. Uprava i javne službe

 • NARODNI ODBOR OPĆINE VELA LUKA
 • MJESNI NARODNI ODBOR VELA LUKA
 • MJESNI ODBOR VELA LUKA
 • MJESNA ZAJEDNICA VELA LUKA
 • MJESNI URED VELA LUKA
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA - Vela Luka
 • OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA U OBLASTI KULTURE - Vela Luka

D. Odgoj i obrazovanje

 • NARODNO SVEUČILIŠTE VELA LUKA
 • OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

 G. Gospodarstvo

 • ULJARSKA ZADRUGA GOSPODARSKE SLOGE – Vela Luka
 • RIBARSKA RADNA ZADRUGA „PROLETER" – Vela Luka
 • TVORNICA LIMENE AMBALAŽE – Vela Luka
 • TVORNICA ZA PRERADU I KONZERVIRANJE RIBE „JADRANKA 1892." – Vela Luka
 • HOTELSKO-TRGOVAČKA RADNA ORGANIZACIJA "HUM" - Vela Luka
 • RADNIČKO ODMARALIŠTE "ELEKTRA OŽBALT" - Vela Luka
 • DALMATINSKA PLOVIDBA – Vela Luka
 • OMEGA-BETA s p.o. - Vela Luka
 • STAMBENA ZADRUGA "PETRA" - Vela Luka
 • SUN CORPORATION d.o.o. - Vela Luka
 • OPĆINSKA KOMUNALNA USTANOVA - Vela Luka
 • PROJEKTNI BIRO "PROJEKT" - Vela Luka

 H. Društveno-političke organizacije

 • MJESNA KONFERENCIJA SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA HRVATSKE VELA LUKA
 • MJESNA KONFERENCIJA SAVEZA SOCIJALISTIČKE OMLADINE HRVATSKE VELA LUKA
 • MJESNI ODBOR SAVEZA UDRUŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA VELA LUKA
 • OSNOVNA ORGANIZACIJA SAVEZA REZERVNIH VOJNIH STARJEŠINA JUGOSLAVIJE VELA LUKA
 • MJESNA ORGANIZACIJA SINDIKATA SLUŽBENIKA DRŽAVNIH USTANOVA JUGOSLAVIJE - VELA LUKA

 I. Društva, udruge, udruženja

 • MJESNI ODBOR CRVENOG KRIŽA VELA LUKA
 • KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „HUM" – Vela Luka
 • NARODNA GLAZBA VELA LUKA
 • DRUŠTVO ZA TJELESNI ODGOJ „PARTIZAN" – Vela Luka
 • STRELJAČKO DRUŠTVO „NEDJELJKO ZLOKIĆ" – Vela Luka
 • VELOLUŠKE SVEČANOSTI

 K. Obitelji i osobe

 • OBITELJ FARČIĆ PRIŠA – Vela Luka
 • OBITELJ PADOVAN KOLEGA – Vela Luka
 • DANIJEL KNEŽEVIĆ – Vela Luka, Zagreb

 L. Zbirke izvornog arhivskog gradiva

 • KARTOGRAFSKA ZBIRKA
 • ZBIRKA RUKOPISA
 • ZBIRKA FOTOGRAFIJA
 • ZBIRKA RAZGLEDNICA
 • HEMEROTEKA
 • ZBIRKA OSMRTNICA
 • ZBIRKA PLAKATA
 • ZBIRKA TISKOVINA
 • ZBIRKA FRAGMENATA. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE
 • ZBIRKA FRAGMENATA. ODGOJ I OBRAZOVANJE
 • ZBIRKA FRAGMENATA. GOSPODARSTVO
 • ZBIRKA FRAGMENATA. POLITIČKE STRANKE I DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE
 • ZBIRKA FRAGMENATA. DRUŠTVA, UDRUGE I UDRUŽENJA
 • ZBIRKA FRAGMENATA. OSOBE
 • ZBIRKA DIPLOMA I ZAHVALNICA
 • ZBIRKA PEČATA I ŠTAMBILJA
 • ZBIRKA ZAVIČAJNIH KNJIGA I ČASOPISA
 • ZBIRKA DOKUMENATA O PRIPADNOSTI NASELJA POTIRNA

M. Zbirke dopunskih preslika arhivskog gradiva

 • ZBIRKA DIGITALNIH PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVA VELA LUKA
 • ZBIRKA DIGITALNIH PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA USTANOVA U VELOJ LUCI I HRVATSKOJ
 • ZBIRKA DIGITALNIH PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA PRIVATNIH ARHIVA U VELOJ LUCI
 • ZBIRKA DIGITALNIH PRESLIKA RUKOPISA, FOTOGRAFIJA, RAZGLEDNICA I RAZNIH TISKOVINA
 • ZBIRKA XEROX PRESLIKA

N. Filmski zapisi

 • ZBIRKA FILMSKIH I VIDEO ZAPISA

 O. Zvučni zapisi

 • ZBIRKA ZVUČNIH ZAPISA

 

Datum unosa u bazu: 13.10.2008
Datum zadnje izmjene: 02.06.2011
 

Narodni odbor općine Vela Luka

 • naziv
 • razdoblje
 • količina gradiva
 • vrijeme i mjesto djelovanja 
 • nadležnost 
 • organogram 
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala
 • dopunski izvori
detaljnije »

Mjesni narodni odbor Vela Luka

 • naziv
 • razdoblje
 • povijesni nazivi
 • količina gradiva
 • povijest
 • djelatnost
 • unutarnji ustroj
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • literatura
detaljnije »

Mjesni odbor Vela Luka

 • naziv stvaratelja
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • nadležnost
 • organogram
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
detaljnije »

Mjesna zajednica Vela Luka

 • naziv 
 • razdoblje  
 • količina gradiva
 • povijest 
 • djelatnost
 • unutarnji ustroj
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala
 • dopunski izvori
 • literatura
detaljnije »

Mjesni ured Vela Luka

 • naziv
 • razdoblje
 • količina gradiva
 • povijest
 • djelatnost
 • unutarnji ustroj
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
detaljnije »

Zavod za zapošljavanje radnika

 • naziv stvaratelja
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • nadležnost
 • organogram
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
detaljnije »

OSIZ u oblasti kulture

 • naziv stvaratelja
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • nadležnost
 • organogram
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
detaljnije »

Narodno sveučilište Vela Luka

 • naziv 
 • razdoblje  
 • količina gradiva
 • povijest
 • djelatnost  
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala
 • dopunski izvori
 • literatura
detaljnije »

Osnovna škola Vela Luka

 • naziv stvaratelja
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Uljarska zadruga Gospodarske sloge

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Ribarska radna zadruga PROLETER

 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Tvornica limene ambalaže

 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Tvornica za preradu i konzerviranje ribe JADRANKA 1892.

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Hotelsko-trgovačka radna organizacija HUM

 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Radničko odmaralište ELEKTRA OŽBALT

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Projektni biro PROJEKT

 • naziv
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • nadležnost
 • organogram
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • bibliografija
 • dopunski izvori
detaljnije »

Dalmatinska plovidba

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Općinska komunalna ustanova

 • naziv
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • nadležnost
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
detaljnije »

Omega-beta

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
detaljnije »

Stambena zadruga PETRA

 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
detaljnije »

Sun corporation

 • naziv
 • signatura
 • imatelj
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest
 • sjedište
 • djelatnost
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • jezici
 • pisma
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
detaljnije »

Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Mjesna konferencija Saveza socijalističke omladine

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Mjesni odbor Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Osnovna organizacija Saveza rezervnih vojnih starješina

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Mjesna organizacija Sindikata službenika državnih ustanova

 • naziv stvaratelja
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • povijest fonda
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala 
 • dopunski izvori
detaljnije »

Mjesna organizacija Crvenog križa

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
detaljnije »

Kulturno-umjetničko društvo HUM

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Narodna glazba Vela Luka

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Društvo za tjelesni odgoj PARTIZAN

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Streljačko društvo NEDJELJKO ZLOKIĆ

 • ostali nazivi fonda
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija
detaljnije »

Veloluške svečanosti

 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • upravna povijest
 • sadržaj
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • literatura
detaljnije »

Obitelj FARČIĆ PRIŠA

 • stvaratelj
 • fond
detaljnije »

Obitelj PADOVAN KOLEGA

 • ostali nazivi obitelji
 • vrijeme nastanka gradiva
 • količina gradiva
 • mjesto djelovanja
 • biografski podaci
 • veze
 • sadržaj fonda
 • plan sređivanja
 • dopunski izvori
 • bibliografija

 

detaljnije »

Danijel Knežević

 • naziv 
 • razdoblje  
 • arhivske jedinice
 • biografski podaci
 • sjedišta
 • djelatnost
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • plan sređivanja
 • obavijesna pomagala
 • dopunski izvori
 • literatura
detaljnije »

Zbirka fragmenata. Uprava i javne službe

 • naziv
 • imatelj 
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
 • literatura
detaljnije »

Zbirka fragmenata. Odgoj i obrazovanje

 • naziv
 • imatelj 
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
 • literatura
detaljnije »

Zbirka fragmenata. Gospodarstvo

 • naziv
 • imatelj 
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
 • literatura
detaljnije »

Zbirka fragmenata. Društva, udruge i udruženja

 • naziv
 • imatelj 
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
 • literatura
detaljnije »

Zbirka fragmenata. Osobe

 • naziv
 • imatelj 
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
 • literatura
detaljnije »

Zbirka dokumenata o pripadnosti naselja POTIRNA

 • naziv
 • imatelj
 • razdoblje
 • arhivske jedinice
 • povijest jedinice
 • sadržaj jedinice
 • obavijesna pomagala
 • napomena o dopunskim izvorima
 • literatura
detaljnije »
 
 
naslovna
 

Fondovi i zbirke

© Općina Vela Luka 2002 - 2019