Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Pravilnici i odluke

Općinski porezi

Općinski porezi predstavljaju vlastite izvore prihoda jedinice lokalne samouprave. Riječ je o prirezu poreza na dohodak, porezu na potrošnju, na kuće za odmor, na tvrtku ili naziv, na korištenje javnih površina i na nekorištene poduzetničke nekretnine. Odlukom o općinskim porezima se određuju stope, visina te način obračuna i plaćanja ovih poreza.

Datum unosa u bazu: 24.10.2008
Datum zadnje izmjene: 27.10.2008
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o općinskim porezima

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019