Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 23. veljače 2018.
 

Pravilnici i odluke

Komunalna naknada

Komunalna naknada je strogo namjenska naknada koju plaćaju svi mještani, fizičke i pravne osobe, s kojom se osigurava dio sredstava za financiranje komunalnih djelatnosti (odvodnja atmosferskih voda, čišćenje i održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javna rasvjeta).

Odlukom o komunalnoj naknadi propisani su uvjeti, način i mjerila naplate. Točnije, određeno je naselje u kojem će se vršiti naplata, područja zona, način obračuna, koeficijent zona, koeficijent namjene, rokovi plaćanja, nekretnine koje se oslobađaju potpuno ili djelomično od plaćanja, opći uvjeti i razlozi zbog kojih se može odobriti oslobađanje od naplate, kao i izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos u takvom slučaju.

Datum unosa u bazu: 24.10.2008
Datum zadnje izmjene: 18.11.2008
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2018