Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Javna nabava

Iskop rova za polaganje NN kabela - dvorana Močni laz

Predmet nabave je:
Iskop rova za polaganje niskonaponskog kabela od TS Elektronika do športske dvorane Močni laz

Predmetni poslovi obuhvaćaju:
- iskop rova u pojasu cesta D 118 i L 69016,
- zatrpavanje rova nakon polaganja kabela od strane Elektrojuga i
- vraćanje cesta u prvobitno stanje.

Datum unosa u bazu: 24.12.2009
Datum zadnje izmjene: 01.02.2010
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
1. Odluka o početku postupka javne nabave

2. Poziv na nadmetanje

3. Zapisnik o otvaranju ponuda

4. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

6. Ugovor o izvođenju radova

7. Ugovor o nadzoru

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019