Službene stranice Općine Vela Luka Subota, 7. prosinca 2019.
 

Javna nabava

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3 (Zadružni dom)

Predmet nabave je:
-
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3K.O. Vela Luka (Zadružni dom)

Predmetni radovi obuhvaćaju izradu snimka postojećeg stanja, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3 K.O. Vela Luka (Zadružni dom).

Datum unosa u bazu: 10.06.2010
Datum zadnje izmjene: 10.06.2010
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o početku postupka javne nabave

Poziv na nadmetanje

PGP - zgrade Zadružnog doma
PGP u .dwg formatu zatražiti na e-mail: darko.franulovic@velaluka.hr
Predložak ponude

Projektni zadatak

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019