Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Javna nabava

Rekonstrukcija javne rasvjete

Predmet nabave je: Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine Vela Luka

Dokumentaciju za nadmetanje možete zatražiti na mail adresi: darko.franulovic@velaluka.hr ili je možete preuzeti sa Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske u prilogu poziva na nadmetanje.

Datum unosa u bazu: 11.05.2012
Datum zadnje izmjene: 11.05.2012
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

Poziv na nadmetanje

Dokumentacija za nadmetanje

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o javnoj nabavi radova

Obavijest o sklopljenom ugovoru

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019