Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Jednostavna nabava

Izrada posebnih geodetskih podloga za urbanističke planove uređenja u Gradini i Plitvinama

Predmet nabave obuhvaća izradu posebnih geodetskih podloga za Urbanističke planove uređenja u uvalama Gradina i Plitvine.
Datum unosa u bazu:
Datum zadnje izmjene: 13.08.2015
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o početku postupka nabave

Dokumentacija za nadmetanje

Obuhvat UPU Gradina

Obuhvat UPU Plitvine

Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/15

Upit za ponudu

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019