Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Jednostavna nabava

Izrada UPU Gradina i UPU Plitvine

Opis predmeta nabave: Predmet nabave obuhvaća usluge izrade 2 urbanistička plana uređenja (UPU) i to: UPU uvale Gradina u Veloj Luci i UPU uvale Plitvine u Veloj Luci.

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka
Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
OIB: 00935002462
Broj telefona: 020/295 900
Broj telefaksa: 020/813 033
Internetska adresa: www.velaluka.hr
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 30. kolovoza 2016.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
Datum unosa u bazu: 17.08.2016
Datum zadnje izmjene: 17.08.2016
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o početku postupka javne nabave "bagatelne vrijednosti"

Dokumentacija za nadmetanje

Upit za ponudu

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019