Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 15. studenog 2019.
 

Jednostavna nabava

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u 2017. godini

Opis predmeta nabave:
Predmet nabave obuhvaća radove na asfaltiranju nerazvrstanih cesta, prema specificiranim radovima u Dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u Troškovniku.

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka
Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
OIB: 00935002462
Broj telefona: 020/295 900
Broj telefaksa: 020/813 033
Internetska adresa: www.velaluka.hr
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr

Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 14. ožujka 2017.g., do 13:00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.
Datum unosa u bazu: 28.02.2017
Datum zadnje izmjene: 28.02.2017
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Dokumentacija za nadmetanje

Upit za ponudu

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019