Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Jednostavna nabava

Nabava električne energije za potrebe Općine Vela Luka u 2018. godini

Općina Vela Luka objavljuje poziv na nadmetanje za predmet nabave opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka za razdoblje od 12 mjeseci (od 01.01.2018.g. do 31.12.2018.g.).

1. izmjena Dokumentacije o nabavi
Dana 20.11.2017.g. napravljen je ispravak u Troškovniku odnosno ispravljen je postotak poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) sa 25% na 13%.
Datum unosa u bazu: 20.11.2017
Datum zadnje izmjene: 20.11.2017
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Dokumentacija o nabavi u postupku jednostavne nabave

Upit za ponudu

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

 
 
naslovna
 
Natrag na kategoriju:
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019