Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 23. siječnja 2018.
 

Pristup informacijama

Službenik za informiranje

  PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine", 25/13). Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se utvrđuju slučajevi kada tijelo javne vlasti ima pravo uskratiti određenu informaciju.

 

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u s vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

 

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen :

 

-          Putem pošte na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 broj 19, 20270 Vela Luka

-          Putem e-maila : marinka.separovic@velaluka.hr

-          telefaksom na broj: 020/813033

-          telefonom na broj: 020/295916

-          Predajom obrasca zahtjeva u pisarnicu Općine Vela Luka svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

 

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

 

Službenik za informiranje

 

-          Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne upotrebe informacija

 

-          Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti

 

-          Osigurava neophodnu pomoć podnositelja zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim zakonom

 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

 

Marinka Šeparović, dipl.oec

Viši stručni suradnik

Odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo

Općina Vela Luka

 

Datum unosa u bazu: 22.09.2013
Datum zadnje izmjene: 21.02.2014
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Službenik za informiranje
Službenik za informiranje
Popis korisnika od 01.01.2014. do 31.12.2014
Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Vela Luka od 01.01.2014. do 31.12.2014
 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2018