Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 22. listopada 2019.
 

Pristup informacijama

Službenik za informiranje

  PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Pravo na pristup informacijama i ponovna upotreba informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine", 25/13 i 85/15). Cilj je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zakonom se utvrđuju slučajevi kada tijelo javne vlasti ima pravo uskratiti određenu informaciju.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u s vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

 Obrazac zahtjeva za pristup informacijama može biti upućen :

-          Putem pošte na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 broj 19, 20270 Vela Luka

-          Putem e-maila : barbara.mirosevic@velaluka.hr

-          telefaksom na broj: 020/813033

-          telefonom na broj: 020/295914

-          Predajom obrasca zahtjeva u pisarnicu Općine Vela Luka svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

 Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog komunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka.

 

Službenik za informiranje

 

-          Obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne upotrebe informacija

 

-          Unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti

 

-          Osigurava neophodnu pomoć podnositelja zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim zakonom

 

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

 

Barbara Mirošević

Viša stručna suradnica

Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo

Općina Vela Luka

 

Datum unosa u bazu: 22.09.2013
Datum zadnje izmjene: 12.10.2018
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Unesi fotografiju! Službenik za informiranje
Službenik za informiranje
Popis korisnika od 01.01.2014. do 31.12.2014
Popis korisnika sponzorstava i donacija Općine Vela Luka od 01.01.2014. do 31.12.2014
 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019