Službene stranice Općine Vela Luka Subota, 7. prosinca 2019.
 

Dokumenti

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja Općine Vela Luka izrađen je 2007.g., a izmijenjen je prvi put 2011.g (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/11). Nakon toga  su u  2013.g. (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 3/13) donesene 2 ciljane izmjene Plana i to Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka (1. postupak) , te također Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2.  postupak).

Napomena: Grafički dio koji je izmijenjen u posljednjim izmjenama i dopunama Plana prikazan je na dodatnim kartama, te na izvodima iz postojećih karata. Na tim izvodima je  prikazan  obuhvat unutar kojeg su napravljene Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja.

Tekstualni i grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka se nalazi u prilogu, u PDF formatu.

Datum unosa u bazu: 16.01.2008
Datum zadnje izmjene: 23.03.2017
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Odluka o donošenju PPUO Vela Luka
Neslužbeni pročišćeni tekst (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 2/07, 8/11, 3/13)
Odluka o donošenju - Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 3/13)

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka (2013.g.) - Obrazloženje

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka (2013.g.) - Odredbe za provođenje

Odluka o donošenju - Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 3/13)

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.) - Obrazloženje

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.) - Odredbe za provođenje

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka (2011.g.)
Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 8/11
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Vela Luka (2011.g.) - Odredbe za provođenje

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vela Luka (2011.g.)

Odluka o donošenju prostornog plana uređenja općine Vela Luka (2007.g.)

Prostorni plan uređenja općine Vela Luka (2007.g.)
Tekstualni dio Plana.
Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Izvod iz kartografskog prikaza 1, Korištenje i namjena površina za obuhvat ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
Karta 1 - Korištenje i namjena površina (2011.g.)

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Izvod iz kartografskog prikaza 2.1, Prometni sustav, pošta i telekomunikacije za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja.
Karta 2.1 - Infrastrukturni sustavi (2011.g.)
Prometni sustav, pošta i telekomunikacije
Karta 2.2 - Infrastrukturni sustavi (2011.g.)
Energetski sustav, vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje otpada
Karta 3.1 - Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (2011.g.)
Područja posebnih uvjeta korištenja
Karta 3.2 - Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora (2011.g.)
Područja posebnih uvjeta korištenja, arheološka i prirodna baština
Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Kartogram 1, Prostorna šema uređenja luke nautičkog turizma
Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Kartogram 2, Režim korištenja lučkog područja
Građevinska područja, karta 4.2 (2011.g.)

Građevinska područja, karta 4.3 (2011.g.)

Građevinska područja, karta 4.4 (2011.g.)

Građevinska područja, karta 4.6 (2011.g.)

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Izvod iz kartografskog prikaza 4.7, Građevinska područja za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
Građevinska područja, karta 4.7 (2011.g.)

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Izvod iz kartografskog prikaza 4.8, Građevinska područja za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
Građevinska područja, karta 4.8 (2011.g.)

Građevinska područja, karta 4.10 (2011.g.)

Građevinska područja karta 4.11 (2011.g.)

Građevinska područja, karta 4.12 (2011.g.)

Građevinska područja, karta 4.13 (2011.g.)

Ciljane izmjene i dopune PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja (2013.g.)
Izvod iz kartografskog prikaza 4.14, Građevinska područja za obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna PPUO Vela Luka za razvoj i uređenje lučkog područja
Građevinska područja, karta 4.14 (2011.g.)

Unesi fotografiju!

 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
 
© Općina Vela Luka 2002 - 2019