Službene stranice Općine Vela Luka Nedjelja, 8. prosinca 2019.
 

Vela Luka

Javne ustanove i uredi

Pregled javnih ustanova i ureda:

Centar za kulturu Vela Luka, Ustanova za odgoj i zaštitu djece predškolske dobi "Radost", Narodna knjižnica "Šime Vučetić", Trgovačka društva, Županijske javne ustanove, Državni i županijski uredi

Datum unosa u bazu: 27.01.2008
Datum zadnje izmjene: 27.10.2008
 

Centar za kulturu

U sklopu Narodnog sveučilišta Vela Luka 1965. godine je otvorena muzejska zbirka. Tada su, u palači Franulović Repak, pod vodstvom Franka Oreba, bili izloženi rimski i ostali arheološki nalazi iz okolice mjesta, modeli brodova samoukog rezbara Nedjeljka Gugića Kotarca, etnografski i predmeti iz NOB-a. Organizacijom Međunarodnih susreta likovnih umjetnika (od 1968. do 1972.) nastala je značajna zbirka mozaika. Ukidanjem Narodnog sveučilišta 1975., formirao se „Centar za kulturu", kao dio mjesne konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske, a u njegovu sklopu se integrirala i galerijska i knjižnična djelatnost. Rekonstrukcijom zgrade Franulović Repak (Repkovi dvori) 1981. riješeno je i pitanje adekvatnog smještaja ovih sadržaja. Tada je u njegovom prizemnom dijelu postavljena privremena arheološka zbirka, u kojoj su se već prije okupljenim nalazima pridružili i artefakti iz Vele spile (sustavna istraživanja su započela 1974.). Istovremeno je otvorena i Galerija u kojoj je izložen dio Međunarodne poklon zbirka crteža, grafike i male plastike. Od 1986. u Centru je zaposlen arheolog, a u listopadu 1990. otvorena je stalna arheološka zbirka...

detaljnije »

Dječji vrtić Radost

S organiziranim odgojem predškolske djece u Veloj Luci započele su sestre dominikanke 1928., iako je već 1914. postojala inicijativa za otvaranjem zabavišta. Zabavište je bilo smješteno u kući Jurković na Guvnu, a u njemu je najdulje radila č.s. Celina Vuković. Za vrijeme II. svjetskog rata ono se ugasilo, a 1944. i formalno ukinuto. Godinu kasnije mjesne vlasti kratko vrijeme uspostavljaju obdanište. Nakon poduljeg razdoblja nedjelovanja, Društvo «Naša djeca» i Društvo žena, uz podršku Narodnog odbora Općine Vela Luka pedesetih godina pokreću akciju otvaranja i izgradnje dječjeg vrtića.

detaljnije »

Narodna knjižnica

Iako, formalno tek od 1944. možemo govoriti o postojanju knjižnice u Veloj Luci, mora se naglasiti kako je ona slijedila tradiciju čitaonica s kraja 19. i prve polovice 20. st. Tako je već 1894. utemeljena čitaonica društva „Hrvatski napredak", koju su slijedile „Pučka štionica" (1908), a u međuratnom razdoblju i "Jugoslavenska čitaonica" te "Seljačka sloga".

detaljnije »

Trgovačka društva

TRGOVAČKA DRUŠTVA u vlasništvu Općine Vela Luka

 • KOMUNALAC d.o.o. - Vela Luka    

              tel. 020/812-046; fax. 020/812-438

 • VODOVOD d.o.o. - Blato         

             tel. 020/851 - 720    

            prijava kvara VELA LUKA : tel. 020/812 631 ;  mob. 098/ 497 - 290

http://www.vodovod-blato.hr/ 

 • NERETVANSKO-PELJEŠKO-KORČULANSKO-LASTOVSKI VODOVOD d.o.o. - Korčula

             tel. 020/711 - 013 ; 020/711 - 587

  detaljnije »

  Županijske javne ustanove

  • Dom zdravlja          

                tel: 020 /601 740

  • Specijalna bolnica Kalos

                http://www.kalos.hr/

  • Dom umirovljenika

               http://www.velaluka.info/dom-umirovljenika/index.htm

  • Županijska lučka uprava

  tel: 020/ 813 - 520

  • Osnovna škola

  http://os-vela-luka.skole.hr/

  • Srednja škola

  http://ss-vela-luka.skole.hr/


   

  Državni i županijski uredi

  ŽUPANIJSKI UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO - Ispostava Vela Luka

  - djelokrug: izdavanje rješenja o uvjetima građenja, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevinskih čestica, uvjerenja o namjeni čestice zemlje, ovjera parcelacijskih elaborata za područje općina Lastovo, Vela Luka, Blato i Smokvica

  - voditeljica: Tina Anić

  - uredovni dani: utorkom i četvrtkom od 8 do 12

  - kontakt: tel. / fax. 020/814-019

   

  URED DRŽAVNE UPRAVE - Ispostava Vela Luka

  - Matični ured Vela Luka, Silvana Baničević

  kontakt: tel. 020/812-027

  - Referada za imovinsko-pravne odnose, Sanja Gugić

  - kontakt: tel. 020/814-078

   

  POREZNA UPRAVA - Ured Blato

  -  kontakt: tel. 020/ 447 - 406 ; 020/ 447 - 407

   

   PODRUČNI URED ZA KATASTAR - Ispostava Blato

  kontakt: tel: 020/ 851 - 513

   

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - Ispostava Korčula-Lastovo

  - uredovni dani u Veloj Luci (I. kat Zadružnog doma) - prvi petak u mjesecu od 8 do 12 sati

   - kontakt: tel.  020/ 711 - 189

   

  POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA - Ispostava Korčula-Lastovo

  - uredovni dan u Veloj Luci (I. kat zgrade Općine Vela Luka) - četvrtkom od 9,30 do 12 sati

   

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - Ispostava Korčula

   - kontakt: tel. 020 711 - 033

   

  POLICIJSKA POSTAJA KORČULA

  - uredovni dan u Veloj Luci (I. kat Zadružnog doma) - četvrtkom od 11 do 13 sati

   - kontakt: tel. 020/ 444 333

   

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KORČULA

  - uredovni dani u Veloj Luci (I. kat Zadružnog doma) - 2. i 4. petak u mjesecu od 9 do 12 sati

   - kontakt: tel. 020/ 715 - 854 ;  020/ 711 - 463

  detaljnije »
   
   
  naslovna
   

  Javne ustanove i uredi

  © Općina Vela Luka 2002 - 2019