Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 20. rujna 2018.
 

Obavijesti

 
JAVNI POZIV (NC-V-13 i NC-V-17) 28.06.2018
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
Načelnica

KLASA: 930-01/15-01/004
URBROJ: 2138/05-01-18-166
U Veloj Luci 28.06.2018.g.

JAVNI POZIV

Općina Vela Luka je temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste, započela postupak evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišnu knjigu. Građani su, Javnim pozivom od 15.02.2018.g., bili obaviješteni o nazivima ulica, odnosno nerazvrstanih i javnih cesta koje se evidentiraju, te o datumu početka obilježavanja tih ulica. U istom pozivu je bilo navedeno da će građani biti naknadno obaviješteni o datumu javnog uvida u geodetske elaborate izvedenog stanja.

Do sada su izrađeni geodetski elaborati izvedenog stanja za slijedeće ulice ili dijelove ulica, u katastarskoj općini Vela Luka:

Šifra ceste
Naziv ceste
NC-V-13
NC-V-17
Stani
Prihonja


Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedena pojedina nerazvrstana cesta ili javna cesta, moći će obaviti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja, koje je izradila tvrtka Geodet Korčula d.o.o., te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

Uvid u elaborate građani će moći obaviti od 29.06.2018. do 09.07.2018.g., osim subote i nedjelje, u vremenu od 7:00 do 15:00 sati, u uredu Pročelnika ureda za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Općine Vela Luka, na II. katu, na adresi Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

S poštovanjem,

Načelnica

Katarina Bikić
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.


 
 
naslovna
PRORAĂ©UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018