Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 20. rujna 2018.
 

Obavijesti

 
Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka 29.06.2018
REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
NAČELNICA

KLASA: 320-01/18-01/001
URBROJ: 2138/05-01-18-24
Vela Luka, 02.07.2018.god.

Na temelju članka članka 40. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik br. 4/18), sukladno čl. 29. toč. 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18), Načelnica Općine Vela Luka o b j a v lj u j e da se provodi

J A V N I U V I D
u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka

⦁ Objavljuje se javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka, u trajanju od 15 dana.

⦁ Javni uvid će započeti 02.srpnja 2018. god. a trajati do 17. srpnja 2018. godine.

⦁ Javni uvid će se održavati u zgradi Općine Vela Luka, Obala 3 br.19, svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati, a Prijedlog Programa će biti dostupan na web stranici Općine Vela Luka.

⦁ Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do 17. srpnja 2018. godine.

⦁ Prigovori se upućuju:

⦁ u obliku pisanog podneska, na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19
⦁ e-mailom: opcina@velaluka.hr

⦁ O prigovorima odlučuje Općinsko vijeće Općine Vela Luka u roku od 30 dana.
O nečitkim i nepotpisanim prigovorima neće se raspravljati.


Načelnica:
Katarina Bikić


 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.


pregled

 
 
naslovna
PRORAĂ©UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018