Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 13. studenog 2018.
 

Obavijesti

 
Poziv na 10. sjednicu Općinskog vijeća 12.09.2018
Na temelju članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 07/18), sazivam 10. sjednicu Općinskog vijeća za

18.09. 2018. godine ( utorak )
s početkom u 18.00 sati u Općinskoj vijećnici
Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Izvješće o radu Načelnice za period siječanj – lipanj 2018. godine
3. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za period siječanj – lipanj 2018. Godine
Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g.
4. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vela Luka za 2017. godinu
5. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
6. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje dijela infrastrukturnog objekta – sustava odvodnje otpadnih voda u Zubaća vali
7. Godišnji plan davanja koncesija za 2019.godinu
8. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za period 2019. do 2021. Godine
9. Poziv na međuopćinski sastanak o uređenju međuopćinske granice Općine Blato i Općine Vela Luka
10. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka
11. Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Likovno stvaralaštvo“ za postavljanje mozaika u skladu s priloženim projektom „Luka mozaika“
12. Odluka o pokretanju inicijative za osnivanje Memorijalne zbirke Olivera Dragojevića (pri „Centru za kulturu Vela Luka“) i aktivnostima za obilježavanje trajnog sjećanja na Olivera Dragojevića
13. Odluka o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Centra za kulturu

Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Manestar, v.r.

Napomena:
U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molim Vas da pravovremeno obavijestite na telefon
295 900.

KLASA: 021-05/18-01/007
URBROJ: 2138/05- 02-18- 01
Vela Luka, 10.09. 2018.godine
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
2. točka

 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018