Službene stranice Općine Vela Luka Ponedjeljak, 27. svibnja 2019.
 

Obavijesti

 
Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2019. godini 05.11.2018
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018), članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) i ) i članka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17), objavljuje

Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području socijalne skrbi i unaprijeđenja zdravlja u 2019. godini

I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu u provedbi programa i projekata udruga usmjerenih socijalnoj skrbi i očuvanju zdravlja, kao i brizi o socijalno osjetljivim skupinama kroz različite mjere i aktivnosti Socijalnog programa Općine.

Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u navedenim područjima.

II
Utvrđuju se Prioritetna područja za realizaciju ovog natječaja;
2.1.Programi usmjereni unaprijeđenije kvalitete života, medicinske i socijalne zaštite djece i odraslih osoba sa teškoćama u razvoju i njihovih obitelji,
2.2.Programi namijenjeni zadovoljavanju potreba osoba starije životne dob,
2.2.Pogrami unaprijeđenja zdravlja .
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 9.000,00 kn, a najviši 20.000,00 kn.
III
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
da imaju sjedište na području općine Vela Luka ili otoka Korčule,
da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni upravni odjel.


IV
Prijedlog programa mora sadržavati:
1.podaci o prijavitelju i opis programa rada u 2019. godini – obrazac OS,
2.financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac FS,
3.Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac IS
.
Navedeni obrasci se mogu dobiti na protokolu Općine ili preuzeti na mrežnim stranicama Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao priloge tekstu ovog natječaja.
V
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za natječaj – socijalni program“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 3. prosinca 2018.
VI
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku, neće biti razmatrani za uvrštenje u Socijalni program Općine za 2019. godinu.
VII
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
VIII
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Socijalni program Općine za 2019. Godinu,. te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi socijalnog programa Općine.

pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
OS i FS

IS

 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019