Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 23. srpnja 2019.
 

Obavijesti

 
Natječaj za institucionalnu potporu udrugama u području poljoprivrede i zaštite okoliša u 2019. godini 07.11.2018
Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka na temelju članka 4. i 6. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Sl. glasnik Općine Vela Luka br. 13/2018) te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14) objavljuje

Natječaj za institucionalnu potporu
udrugama u području poljoprivrede i zaštite okoliša u 2019. godini

I
U Proračunu Općine Vela Luka za 2019. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu u provedbi programa i projekata udruga usmjerenih poticanju poljoprivredne proizvodnje te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.
Predmet ovog natječaja su redovni godišnji programi rada udruga u navedenim područjima.

II
Utvrđuju se Prioritetna područja za realizaciju ovog natječaja;
2.1.Programi usmjereni unapređenju poljoprivredne proizvodnje posebno uzgoja i prerade maslina kao poljoprivredne djelatnosti,
2.2.Programi usmjereni unapređenju zaštite okoliša kroz uređenje šuma i protupožarnih puteva,
2.3.Programi usmjereni razvoju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije .
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može zatražiti i ugovoriti ovim natječajem je 4.000,00 kn, a najviši 10.000,00 kn.
III
Udruge koje se javljaju na ovaj natječaj moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
da imaju sjedište na području općine Vela Luka ili otoka Korčule,
da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske,
da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija,
da su uskladili svoje statute s odredbama Zakona o udrugama,
da su uredno ispunili obveze iz ranije sklopljenog ugovora o financiranju iz proračuna Općine,
da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela,
da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima.
Uvjete iz članka II će verificirati nadležni Upravni odjel.


IV
Prijedlog programa mora sadržavati:
1.podatke o prijavitelju i opis programa rada u 2019. godini – obrazac OP,
2.financijski plan koji uključuje detaljni troškovnik i izvore financiranja, s podacima o
ukupnim troškovima izvršenja programa, dijela sredstava koja se osiguravaju iz Proračuna
Općine Vela Luka, državnog proračuna, vlastitih prihoda i drugih izvora – obrazac FP,
3.Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – obrazac IP

Navedeni obrasci se mogu preuzeti na protokolu Općine ili sa mrežnih stranica Općine Vela Luka (www.velaluka.hr) pod Obavijesti, kao prilozi tekstu ovog natječaja.
V
Tekst ovog natječaja objavit će se na službenim mrežnim stranicama Općine Vela Luka, lokalnim radio postajama i oglasnim pločama.
VI
Prijedlozi programa šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Vela Luka, „Za natječaj – poljoprivreda i zaštita okoliša“, Obala 3, br. 19, 20270 Vela Luka; ili se predaju na protokol Općine Vela Luka (II kat zgrade Općine).
Prijedlozi se mogu slati od dana objave do zaključno 3. prosinca 2018.
VII
Prijedlozi s nepotpunim podacima, kao i oni koji nisu dostavljeni u navedenom roku iz točke V neće biti razmatrani.
VIII
O rezultatima javnog poziva svi učesnici će biti pismeno obaviješteni, te će imati mogućnost prava na prigovor.
IX
Programi korisnika kojima će biti odobrena institucionalna financijska potpora biti će uvršteni u Proračun Općine Vela Luka za 2019. godinu, te će sa njima biti zaključen Ugovor o institucionalnoj potpori i suradnji u provedbi programa poticanja poljoprivrede te zaštite okoliša i energetske učinkovitosti Općine Vela Luka.


pročelnik
Branko Joković, dipl.oec.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Obrasci O-P i F-P

Obrazac I-P

 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019