Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 20. lipnja 2019.
 

Obavijesti

 
ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 23.11.2018
Na temelju čl. 37. Opće uredbe o zaštiti (EU 2016/679)i čl. 40. Statuta („Službeni glasnik Općine Vela Luka“ br.04/18 – pročišćeni tekst) Načelnica Općine Vela Luka dana 20.11.2018. godine donosi

ODLUKU o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Članak 1.
Službenikom za zaštitu osobnih podataka u Općini Vela Luka imenuje se Vanjo Žuvela, Savjetnik za imovinsko pravne i opće poslove u Upravnom odjelu za imovinsko pravne i opće poslove Općine Vela Luka.
Članak 2.
Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće poslove:
vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679)
upozorava odgovorne osobe - Pročelnike Upravnih odjela Općine Vela Luka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštite osobnih podataka
upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
brine o izvršenju obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka
omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz Opće uredbe o zaštiti podataka
surađuje sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Članak 3.
Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a koja obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.
Članak 4.
Službeni kontakt – podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Općine Vela Luka
e-mail: vanjo.zuvela@velaluka.hr .
službeni telefon broj 020 295 900.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Vela Luka“.
Načelnica
Katarina Gugić

Klasa: 023-05/18-01/015
Urbroj: 2138/05-01-18-02
Vela Luka, 20.11.2018. godine
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019