Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 23. srpnja 2019.
 

Obavijesti

 
Poziv na 12. sjednicu Općinskog vijeća 04.12.2018
Na temelju članka 104. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 07/18), sazivam 12. sjednicu Općinskog vijeća Vela Luka za

06.12.2018. godine (četvrtak)

s početkom u 17.00 sati u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

Dnevni red:

1.Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. godini
3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka u 2018. godini
4. Izmjene i dopune Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja u 2018. godini
5. Izmjene i dopune Programa trošenja sredstava dijela naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini
6. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2018. godinu
- Opći dio, posebni dio i Plan razvojnih programa Općine Vela Luka
7. Odluka o pokriću manjka prihoda na dan 31.12.2017. godine
8. Odluka o komunalnoj naknadi
9. Odluka o komunalnom doprinosu
10. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Vela Luka u 2019. godini
11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Vela Luka
12. Odluka o usvajanju godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Vela Luka u 2018. Godini
13. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštitena području Općine Vela Luka u 2019.godini

Predsjednik
Zoran Manestar

KLASA: 021-05/18-01/008
URBROJ: 2138/05-02-18-01
Vela Luka, 30.11.2018. godine

NAPOMENA: Materijali uz poziv nisu mogli biti objavljeni radi tehničkih poteškoća sa serverom.
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019