Službene stranice Općine Vela Luka Ponedjeljak, 22. srpnja 2019.
 

Obavijesti

 
Poziv na 17. sjednicu Općinskog vijeća 11.04.2019
Na temelju članka 36. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka" br. 07/18), sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća za

18.04.2019. godine (četvrtak)
s početkom u 8.30 sati u Općinskoj vijećnici

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vela Luka
- Zaključak o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Vela Luka
3. Odluka o zamjeni nekretnina
4. Odluka o kupnji nekretnina
5. Odluka o prodaji nekretnina
6. Polugodišnje Izvješće Načelnice za period srpanj – prosinac 2018. godine
7. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2018. godinu
- Opći i posebni dio i
- Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 01.01. 2018.g. do 31.1¸2.2019. g.
8. Izvješće o naplati općinskih poreza za 2018. godinu
9. Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2018. godinu
10. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2018. godini
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2018. godinu.
12. Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2018. godinu
13. Izvješće o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada na području Općine Vela Luka u 2018. godini
14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Općina Vela Luka za 2018.g. godinu

KLASA: 021-05/19-01/004
URBROJ: 2138/05- 02-19-01

Vela Luka, 11.04.2019. godine


Predsjednik općinskog vijeća
Zoran Manestar, v.r.


Napomena:
U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu molim Vas da pravovremeno obavijestite na telefon 295 900.
Priloženo dostavljam i Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH Općina Vela Luka za 2018.g. godinu koje ne donosi vijeće već se isti dostavlja Županiji, a vijećnicima na znanje.

Radi tehničkih poteškoća nismo trenutno u mogućnosti objaviti pripadajuće materijale.
Čim se poteškoće otklone materijali će biti objavljeni.
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.
Unesi fotografiju! xvii

Unesi fotografiju!

Unesi fotografiju! 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019