Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 19. studenog 2019.
 

Obavijesti

 
Izgradnja reciklažnog dvorišta u Veloj Luci 12.11.2019
Općina Vela Luka je 22. siječnja 2019. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja KK.06.3.1.03.0124, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci sa planiranim završetkom u siječnju 2020.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.501.973,50 kn od čega su prihvatljivi troškovi 3.405.848,50 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 2.894.971,22 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.

Ugovori koji su obuhvaćeni projektom su:
• Ugovor za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta te ishođenje Uporabne dozvole.
• Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu.
• Ugovor na uslugu projektantskog nadzora.
• Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, informativno - obrazovne aktivnosti, te promidžbu i vidljivost projekta.

Planirani radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta trajat će 5 mjeseci.
Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Vela Luka osigurati će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.

Kroz informativno-obrazovne aktivnosti obavijestit će lokalno stanovništvo o izgradnji reciklažnog dvorišta, planiranom radnom vremenu te nužnosti odvojenog prikupljanja otpada.

Stanovništvo Općine bit će o svim aktivnostima vezanim za informiranje i edukaciju, pravovremeno obaviješteno putem web stranice i facebook stranice Općine Vela Luka.

Priopćenje za javnost
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019