Službene stranice Općine Vela Luka Utorak, 20. kolovoza 2019.
 

Obavijesti

 
Poziv za dostavu ponuda - Nabava usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu- Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka 14.05.2019
Predmet nabave je usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18)) nad izvođenjem radova i opremanjem reciklažnog dvorišta u Općini Vela Luka, a sve sukladno poglavlju 6.5 Opseg usluga iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

NARUČITELJ:
Naziv: Općina Vela Luka
Sjedište: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
OIB: 00935002462
Broj telefona: 020/295 900
Broj telefaksa: 020/813 033
Internetska adresa: www.velaluka.hr
Adresa elektroničke pošte: darko.franulovic@velaluka.hr

Rok za dostavu ponuda je 27.05.2019. godine u 11.00 sati. Pozivaju se ponuditelji da dostave svoje ponude do 27.05.2019. godine( ponedjeljak) do 11.00 sati, u pisarnicu Općine Vela Luka, na adresi: Općina Vela Luka, Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka.

Priloge možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Odluka o početku postupka jednostavne nabave

Poziv za dostavu ponuda i DON

Projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta u Veloj Luci je sufinanciran sredstvima iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.,
- Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa,
- Investicijski prioritet 6i: Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve,
- Specifični cilj 6i1: Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019