Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 20. rujna 2018.
 

Sjednice Općinskog vijeća

 
2. sjednica Općinskog Vijeća Općine Vela Luka 04.10.2017
ZAPISNIK sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 28.09.2017. godine s početkom u 17.00 sati u Općinskoj vijećnici.

Sjednici je nazočilo 12 vijećnika:
- Zoran Manestar (Predsjednik), Tonko Barčot, Tonko Gugić, Đana Oreb, Silvija Pećanac Bačić, Tatjana Vučetić, Boris Žuvela, Maja Barčot, Josip Cvitan, Željka Gugić, Vedran Dodig i Boris Dragojević.
Također su bili nazočni Općinska NačelnicaKatarina Bikić, zamjenik Načelnice Dragiša Barčot, direktor KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Damir Andreis te pročelnici Upravnih odjela Općine Vela Luka: Ana Jobst, Sanja Jurković i Darko Franulović.
Na početku sjednice vijećnici su prihvatili Zapisnik sa 1. sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je podsjetio članove na njihova prava i obveze kao i postupanja na sjednicama Općinskog vijeća te je nakon toga prihvaćen slijedeći Dnevni red:
1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Izvješće Načelnika o radu za period siječanj – lipanj 2017. godine
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2017 godinu (opći i posebni dio)
4. Izvješće o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine
5. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Vela Luka 2016.-2021. godine
6. Donošenje srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za period 2018. do 2020. godine
7. Donošenje Odluke o nastavku realizacije EU projekta „Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba u Veloj Luci, otok Korčula“
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti udruzi „Likovno stvaralaštvo“ za postavljanje mozaika u skladu s predloženim projektom „Luka mozaika“

Vijećnici su iskoristili mogućnost podnošenja pitanja i prijedloga Načelnici i to kako slijedi:
- Tatjana Vučetić (neophodno je ispitati mogućnost da općina u suradnji sa Kalosom i Domom zdravlja sufinancira smještaj po uzoru na to kako radi i Dom zdravlja u Korčuli kao i mogućnost da se iznajmi stan kojim raspolaže općina, zatražila je pisano izvješće o stanju projekata trafostanica te pitala Načelnicu je li u kontaktima sa stečajnim upraviteljem Montmontaža Greben d.o.o. a vezano uz mogućnost nastavka rada),
- Josip Cvitan (traži da se što skorije poduzmu radnje kako bi se saniralo stanje prostorija u kojima djeluje VK Ošjak, također podsjeća na nedovršenu sanaciju obale ispred zgrade Ožbalt),
- Boris Žuvela (predlaže da se za slijedeće ljeto iznađe drugačiji način organizacije ribarskih večeri pogotovo što se tiče nabavke jela i pića te da se dade mogućnost lokalnim OPG-ima da budu snabdjevači a ne sve da se nabavlja od istih osoba, traži da se ispita mogućnost davanja u koncesiju plaža na području Općine te da se u prostorno planskim dokumentima unese i planira pješački most vela riva – Vranac),
- Maja Barčot (podsjeća da Općina kroz svoje Odluke o komunalnom redu ne vodi dovoljno brige o privatnim iznajmljivačima te da je radi nedopuštenih izvođenja građevinskih radova dio iznajmljivača pretrpio štetu ovo ljeto, neophodno je donijeti prometnu strategiju te rješiti pitanje parkiranja na uskim ulicama također se pita što je sa sredstvima grobljanske naknade budući vrata na mrtvačnici nisu u funkciji),
- Željka Gugić (zanima je što je bilo sa aktivnostima na problematici Hitne medicinske pomoći, projektom Industrijske zone te sa nedovršenim parkiralištem u blizini groblja),
- Boris Dragojević (pita zašto ove godine nije organizirano košenje trave uz prometnice na području općine, zanima ga šta je bilo sa kabelom za struju od Vele Luke do Pićene),
- Tonko Gugić (zanima ga da li je itko iz općine dobio poziv da prisustvuje potpisivanju ugovora o gradnji marine u veloj Luci te ukupan broj priključenih na sustav odvodnje),
- Tonko Barčot (ponavlja pitanje stanja realizacije pojedinih trafostanica, što je sa zgradom u kojoj je ured Jadrolinije te što je sa dovršetkom izgradnje trajektnog pristaništa),
- Silvija Pećanac Bačić (interesira je kada će uslijediti nastavak radova na sjevernoj zaobilaznici te podsjeća na potrebu uređenja dijela rive/šetnice na Badu – nekoliko ploča koje bi trebalo zamijeniti).
Načelnica je uglavnom odgovorila usmeno na sva pitanja a za zatražene pisane odgovore do slijedećeg vijeća će ih dostaviti.
Dio vijećnika izrazio je nezadovoljstvo odgovorima.

Potom su vijećnici primili na znanje Izvješće (bivšeg) Načelnika i Načelnice o radu za period siječanj – lipanj 2017. godine.
Također je nakon obrazloženja od strane Pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije Ane Jobst i rasprave, prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Vela Luka za 2017 godinu (opći i posebni dio)
Uvodno je o Izvješću o provedbi Plana razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine govorio Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti te nakon duže rasprave isti je prihvaćen.
Načelnica je obrazložila razloge za donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Vela Luka 2016.-2021. godine te je isti prihvaće.godine
Nakon uvodnog obrazloženja te Amandmana koji je predložio Odbor za komunalnu infrastrukturu (a kojeg načelnica kao predlagatelj prihvatila) donesen je Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za period 2018. do 2020. Godine.
Načelnica je obrazložila potrebu da se donese Odluka o nastavku realizacije EU projekta „Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba u Veloj Luci, otok Korčula“ te je ista donesena.
Nakon duže rasprave donesena je i Odluka o davanju suglasnosti udruzi „Likovno stvaralaštvo“ za postavljanje mozaika u skladu s predloženim projektom „Luka mozaika“.

Sjednicu možete polušati na sljedećem linku: 2. sjednica Općinskog vijeća
 
 

Fotografije

Klikom na malu sliku otvara se prozor sa uvećanim prikazom iste.
 
 
naslovna
PRORAĂ©UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018