Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 22. lipnja 2018.
 

Sjednice Općinskog vijeća

 
25. sjednica Općinskog vijeća Vela Luka 21.04.2017
ZAPISNIK sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 13.04.2017. godine s početkom u 17.00 sati u Općinskoj vijećnici.

Sjednici je nazočilo 11 vijećnika:

- Dragiša Barčot (Predsjednik), Tonko Barčot, Fani Topali, Katarina Bikić, Ivan Bačić, Nikša Petković, Pavo Borovina, Tatjana Vučetić, Zdravka Anić, Dalibor Žuvela i Zdravko Žuvela.
Također su bili nazočni Općinski Načelnik Tonko Gugić, direktor KOMUNALNE DJELATNOSTI d.o.o. Damir Andreis te pročelnici Upravnih odjela Općine Vela Luka: Sanja Jurković, Ana Jobst i Darko Franulović.

Na početku sjednice vijećnici su prihvatili Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća.
Uvodno je Načelnik predložio da se radi, nedostatno obrazložene 15. točke Dnevnog reda dostavljene u Pozivu - Odluka o prodaji nekretnine, ista skine s Dnevnog reda što je i prihvaćeno.
Tajnik vijeća dodatno je obrazložio postupanje pred lokalne izbore odnosno kada se vijeće u skladu s Odlukom vlade raspušta.

Nakon toga utvrđen je slijedeći Dnevni red:

1. Vijećnička pitanja i prijedlozi
2. Izvješće o radu Načelnika za period srpanj – prosinac 2016. godine
3. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2016. godini
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2016.godinu.
5. Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2016.godinu
6. Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2016.godinu
7. Izvješće o naplati općinskih poreza za 2016.godinu
8. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za siječanj – prosinac 2016.godinu
- Opći dio proračuna
- Posebni dio proračuna
- Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Vela Luka po godinama od 2006. - do 2016. (primanje na znanje)
9. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2017. godini
10. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2017. godini
11. Izmijenjeni i dopunjeni Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2017. godine do 2019. godine
12. Rebalans proračuna za 2017. godinu
13. Odluka o korištenju sredstava iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Vela Luka za realizaciju kapitalnih projekata, a koji se nalaze na poziciji/računu posebnih namjena Općine Vela Luka kod Minstarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
14. Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka
15. Odluka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada na području Općine Vela Luka za 2016. godinu
16. Odluka o odobrenju postavljanja mozaika
17. "Analiza provedbe Akcijskog plana Strategije razvoja turizma Općine Vela Luka"
18. Pristupanje inicijativi "Pametni otoci"

Vijećnička pitanja i prijedloge postavili su:

Katarina Bikić (gdje se stalo sa vodovodom prema uvali Stračinčica, što se radi na poboljšanju naplate parkinga, prijedlog za vraćanje klupe ispod škole koja je uklonjena prilikom radova na tom prostoru),

Nikša Petković (zahvala Načelniku za uspješno djelovanje sa željom da i dalje ostane u politici),

Tanja Vučetić (izražava neslaganje sa zahvatom u prostoru ispred pizzerie Da Vinci budući se nije savjetovalo sa Opoćinskim vijećem za isto, problematika izgradnje vodovoda a vezano uz izvođačem radova Katić, što se radi na uređenju dionice Adria-Tudorovica, te što se dogodilo sa zastavom na brdu Vranac koja već neko vrijme ne vije)

Zdravko Žuvela (traži od Načelnika da obrazloži razloge za raspisivanje Natječaja za prijem radnika u Komunalac d.o.o.),

Fani Topali (kad će se premjestiti kiosk Tiska, šetnica od Zubaća vale do Adrie kad će se urediti, kad će se sanirati rupa na putu od Zli stupa prema repetitoru),

Načelnik je potom odgovori na predmetna pitanja.

Nakon rasprave i dijelom primejdbi na Izvješće Načelnika za period srpanj – prosinac 2016. godine isto je prihvaćeno. Načelnik je i sam u izlaganju naglasio da je moguće bilo više ostvariti ali niz okolnosti uvjetovale su manjim prilivima u proračun tako da dio aktivnosti nije realiziran.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti Darko Franulović obrazložio je slijedeće tri izvješća:

- Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2016. godini

- Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vela Luka za 2016.godinu.

- Izvješće o izvršenju Programa uređenja i održavanja mjesnog groblja za 2016.godinu.
Načelna primjedba od strane vijećnika HDZ-a bila je da kako prilikom donošenja predmetnih programa nisu bili ZA, da neće ni podržati Izvješća izvršenju tih istih Programa. Prilikom glasovanja ista su prihvaćena.

Izvješće o naplati komunalne naknade i komunalnog doprinosa za 2016.godinu, Izvješće o naplati općinskih poreza za 2016.godinu i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za siječanj – prosinac 2016.godine obrazložila je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Ana Jobst.

Uz već navedenu primjedbu od strane vijećnika HDZ-a predmetna Izvješća su prihvaćena.

Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2017. godini, Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Vela Luka u 2017. godini, Izmijenjeni i dopunjeni Plan razvojnih programa Općine Vela Luka za razdoblje od 2017. godine do 2019. godine prihvaćeni su jednosglasno.
Nakon obrazloženja od strane načelnika i Ane Jobst prihvaćen je i Rebalans proračuna za 2017. godinu.

Također su Prihvaćeni i slijedeći akti:

Odluka o korištenju sredstava iz poreza na dohodak ostvaren na području Općine Vela Luka za realizaciju kapitalnih projekata, a koji se nalaze na poziciji/računu posebnih namjena Općine Vela Luka kod Minstarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Vela Luka

Odluka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama nepropisno odbačenog otpada na području Općine Vela Luka za 2016. godinu

Odluka o odobrenju postavljanja mozaika.
Raspravljeno je i analizirano postupanje u skladu s Akcijeskim planom "Strategije razvoja turizma na području općine Vela Luka" te utvrđeno da je neophodno uložiti više napora kako bi se isto u skladu s predloženim i provodilo.

Prihvaćen je i prijedlog o Pristupanju inicijativi "Pametni otoci" te dano ovlaštenje Načelniku da potpiše Inicijativu za isto.

Predsjednik vijeća je u 20.35 budući je iscrpljen Dnevni red, zaključio sjednicu.

Audio snimku možete poslušati na sljedećem linku:
https://www.youtube.com/watch?v=9pQTGCd6sas
 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka Župni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna škola Srednja škola Vela Spila DV RadostDanijel Knežević.epub Danijel Knežević.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018