Službene stranice Općine Vela Luka Četvrtak, 21. veljače 2019.
 

Sjednice Općinskog vijeća

 
6. sjednica Općinskog vijeća Općine Vela Luka - tematska 09.05.2018
ZAPISNIK sa 6. (tematske)sjednice Općinskog vijeća Općine Vela Luka održane 18. travnja 2018. godine u Općinskoj vijećnici s početkom u 18.00 sati, javno prenošene putem lokalnih radija (fonozapis čini sastavni dio ovog zapisnika).

Nazočni: Zoran Manestar – predsjednik, Tonko Gugić, Tonko Barčot, Boris Dragojević, Tatjana Vučetić, Đana Oreb, Josip Cvitan, Ivo Burmas – vijećnici;
Katarina Bikić – Općinska načelnica, Dragiša Barčot - Zamjenik Općinske načelnice,
Vanjo Žuvela – tajnik Općinskog vijeća Darko Franulović.Pročelnik upravnogg odjela za gospodarenje prostorom i komunalne djelatnosti.
Damir Andreis – direktor komunalnih društava

Izočni : Silvija Pećanac Bačić, Maja Barčot, Željka Gugić, Vedran Dodig, Boris Žuvela – članovi Općinskog vijeća, Tino Žuvela, Ivo Žuvela - vijećnici Županijske skupštine (nisu opravdali izostanak).
Također su prisustvovali:
Damira Bojić (ravnateljica Kalos-a), Jakov Belić – Direktor NPKLM, Đani Barčot – Načelnik PP Korčula, Maričić Goran – Kamp Mindel, Dorijan Dragojević – Direktor Turističkog ureda i Tončlči Surjan – predstavnik Luškog lita.
Na početku sjednice vijećnici su prihvatili slijedeći

Dnevni red:

1. Rasprava o pripremi turističke sezone 2018. godine

2. Izvješće i rasprava o realizaciji Akcijskog plana Strategije turizma Općine Vela Luka

Ad. 1.
Predsjednik Općinskog vijeća uvodno je obrazložio razloge sazivanje današnje tematske sjednice, te napomenuo da je jedan od zaključaka sa prijašnjih sjednica vijeća bio taj da se kao tematska sazove sjednica na kojoj će se raspraviti pripreme za turističku sezonu te da se podnese izvješće o realizaciji akcijskog plana strategije razvoja turizma.
Zatraženo je od svih dionika bitnih za turizam da dostave svoje mjere i aktivnosti koje planiraju za sezonu te očitovanje o eventualnim problemima s kojima se sreću, a općina može pomoći u njihovom rješavanju.
Pozivu da dostave Izvješća te aktivnosti i mjere za pripremu sezone odazvali su se:
- Turistički ured Turističke zajednice Općine Vela Luka,
- Dobrovoljno vatrogasno društvo,
- Komunalac d.o.o. Vela Luka,
- Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka,
- Specijalna bolnica Kalos,
- Dom zdravlja Dr. A. Franulović,
- Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska postaja Korčula,
- NPKLM d.o.o.,
- Vodovod Blato d.o.o.,
- Udruga „Luško lito“,
- Centar za kulturu – Vela Luka,
- Komunalni redar Općine Vela Luka i
- Prometni redar Općine Vela Luka.

Lučka kapetanija, Županijeska lučka uprava, Turističke agrencije, Hotelska društva nisu se odazvali zamolbi Općine te se rasprava odvijala isključivo u odnosu na dostavljene izvještaje.
Uvodno je Načelnica obrazložila dostavljena izvješća Turističke zajkednice te Centra za kulturu i naglasila da su rasprave po predmetnom imali na Dnevnom redu Odbor za gospodarstvo i poljoprivredu te odbor za komunalnu infrastrukturu koji su vraćali na dopunu dio Izvješća te su konačno i na zajedničkoj sjednici donijeli zaključak o prihvaćanju predmetnih Izvješća. Ustvrdila je da se uvijek može bolje i više ali da ova dostavljena izvješća ipak pokazuju da se skrbi o sezoni kako iz pozicije općine tako i svih dionika koji djeluju pri Općini kao njene ustanove, udruge odnosno trgovačka društva. Napominje da će se vjerovatno u toku sezone pojaviti još neke od aktivnosti koje će uz potporu Općine biti realizirane.
O programu Luškog lita govorio je Tonči Surjan te naglasio da je predviđenih 50-tak manifestacija ipak značajan program kulturnih manifestacija te da je raznolikost programa koji se većim dijelom baziraju na ponudi domaćih udruga ili pojedinaca. Naglasio je i činjenicu da ne postoji adekvatan prostor na otvorenom za veće manifestacije koje bi bile profitabilne organizacijski. Napomenuo je da tradicionalne večeri (ribarske, eko-etno, večeri Kumpanije, večer Kupusa na tabak ...) i dalje ostaju. Naglašava problem organizacije Regate na sv, Ivana. te problem održavanja opreme kojim se koristi Luško lito te nedostatak sponzora za realizaciju dijela nekomercijalnih programa.
O problematici opskrbe vode govorio je Direktor NPKLM d.o.o. Jakov Belić i naglasio da kako je naveo u Izvješću ove godine radi poduzetih koraka od ljeta do danas ipak situacija neće biti kritična kao prethodne godine. Prošlogodišnja situacija kada je izvorište Studenac pri Vodovodu Blato presušilo ne bi se trebala ponoviti.
Tonko Gugić je u ime Odbora koji su raspravljali o ovoj problematici naglasio potrebu za što kvalitetnijem odnosu prema komunalnom i prometnom redu te da bi naglasak trebao biti i na našem odnosu i ponašanju kao pojedinaca. U ime Odbora predlaže da se predmetna Izvješća prihvate.
Ispred Kluba vijećnika SDP-a Tonko Barčot je pohvalio trud koji su učinili Načelnica i stručne službe da bi se dobila ova pisana Izvješća te se vijećnike upoznalo sa mjerama i aktivnostima. Napominje da je neophodno razmišljati na način da sezona ustvari ne bude dva i pol mjeseca već da se ista produži na čitavu godinu.
Tatjana Vučetić je ispred Kluba vijećnika HDZ utvrdila da je sjednica prekasno sazvana. Priprema sezone u trenutku kada je već počela neće proizvesti nikakve efekte. Svima nam je jasno da je komunalni nered i prometni kolaps koji se događaju u špici sezone najveći problem Vele Luke. Također je infrastrukturna problematika ono na čemu treba poraditi jer jedino kvalitetne prometnice do uvala mogu dugnuti nivo ponude jer kao što vidimo sve više ljudi se počinje baviti turizmom jer nam je očito to još jedino i ostalo. Klub će podržati predmetna Izvješća ali još jednom je naglasila da se termin sazivanja ovakve sjednice iduće godine predvidi pravovremeno.
Boris Žuvela naglašava potrebu da Općinske službe u okviru svojih ovlaštenja trajno rade vezano uz realizaciju dijela aktivnosti na pripremi turističke sezone. Općina ima mogućnosti da utiče na pojedine subjekte kao naprimjer da organizira stalan i redovit promet brodicama na realciji Vela riva – Vranac, može urediti šetnicu od Kalosa do Posejdona, radi opterećenja dijela radnica i radnika angažiranih u turizmu i trgovini mogućnost da dječji vrtić radi u dvije smjene, održavanje urednim plaža Posejdon, Adria, Proizd...
Tonko Gugić još jednom naglašava da se svi moramo kao pojedinci zapitati koliko sami možemo doprinijeti izgledu mjesta uređujući okućnice, ne ostavljajući automobile na javnim površinama kao otpad, parkirati se na zato predviđena mjesta.
Josip Cvitan se slaže sa vijećnikom Gugićem i napominje da i oni kao vijećnici trebaju biti primjer drugima.
Načelnica odgovara na prigovor da je sjednica i inače pripreme za sezonu kasno počela iz razloga što je dio Izvješća ustvari donesen krajem 2017. Godine kao temeljni dokumenti za planove rada kao naprimjer TZO, Komunalac i Komunalne djelatnosti, DVD...
Ivo Burmas podsjeća da je čudno što se nisu očitovali predstavnici hotelskih kuća ali očito je da i taj oblik turizma i nije više atraktivanm kao prije. Sada gosti stižu u potrazi za mirom u uvalama i to u privatnom smještaju. No što je već i naglašeno infrastruktura nam je kočnica i možete zamisliti da u svakoj uvali postoji struja voda uređene ceste, koliko bi ponuda bila bolja. Smatra da su „luški“ iznajmljivači ustvari mali heroji turizma.
Dragiša Barčot se slaže te naglašava da ne samo hotelijeri već i predstavnici turističkih agencija su bitan segment ali ni oni se nisu odazvali.
Dinko Radić je obrazlagao svoje mišljenje o tome da je Vela Luka kao mjesto to jest turistička destinacija već se turizam prenio na uvale to jest da se turizam iselio iz Vele Luke.
Josip Cvitan naglašava potrebu jasnog definiranja određenih manifestacija na koje treba staviti naglasak. Predlaže da svečano otvaranje sezone bude Regata na sv. Ivana.
Načelnica je naglasila da je zadovoljna raspravom i da se nada da će biti prihvaćena Izvješća.
Nakon glasovanja sa 8 glasova za prihvaćena su pisana Izvješća o pripremi turističke sezone 2018. godine na području Općine Vela Luka i to:
- Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Vela Luka,
- Dobrovoljnog vatrogasnog društva,
- Komunalac d.o.o. Vela Luka,
- Komunalne djelatnosti d.o.o. Vela Luka,
- Specijalna bolnica Kalos,
- Dom zdravlja Dr. A. Franulović,
- Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska postaja Korčula,
- NPKLM d.o.o.,
- Vodovod Blato d.o.o.,
- Udruga „Luško lito“,
- Centar za kulturu – Vela Luka,
- Komunalnog redara Općine Vela Luka i
- Prometnog redara Općine Vela Luka.
Općina Vela Luka će u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti pomoći u realizaciji predviđenih aktivnosti iz navedenih Izvješća.
Obvezuju se Načelnica i Predsjednik Općinskog vijeća da sa stručnim službama do sredine listopada 2018. godine zatraže Izvješća po realiziranim aktivnostima te sazovu tematsku sjednicu „Analiza turističke sezone 2018. godine“.

Uvodno je o Akcijskom planu stretgije razvoja turizma govorila Načelnica i Direktor Turističkog ureda te su naveli niz realiziranih aktivnosti u skladu s Planom te napomenuli da dio aktivnosti ipak nije realiziran.
Dinko Radić je govorio o aktivnostima Centra za kulturu te planovima te da je zadovoljan učinjenim ali naglasio da možda sve ide sporo ponajprije radi nedostatka financijskih sredstava.
Tonko Gugić iznosi stav Kluba vijećnika SDP-a koji predlaže da u skladu sa Zaključkom o primanju na znanje predmetne analize.
Tatjana Vučetić ispred Kluba vijećnika HDZ-a naglašava da bi aktivnosti trebalo ubrzati postupanja. Nadalje neophodno je da se sukladno aktivnostima koje su realizirane da se iskažu i pokazatelji koliko je pojedina aktivnost doprinijela povećanju broja noća i financijske efekte. Misli da je potrebo da moto bude „Živjeti turizam“. Nedostaje nam jasno brendiranje, osmišljavanje prepoznatljivih manifestacija te utvrđivanje pokazatelja odnosno efekata od toga. U svakom slučaju neophodno je osim financijskog treba i jasan pokazatelj da su aktivnosti rezultirati povećanjem broja noćenja.
Tonko Gugić u ime Odbora koji su raspravljali o Izvješću predlaže da se prihvati analiza.
Dorjan Dragojević reagira na prigovor da se nema saznanje o noćenjima obrazlaže koje su sve poteškoće vezane uz rad hotelskih kuća i agencija.
Boris Žuvela napominje niz aktivnosti koje se nisu izvršile iz akcijskog plana (uređenje plaža, organiziranje edukativnih radionica s temom turizma)

U tom trenutku dvoje vijećnika napustili su sjednicu te kako vijeće nije imalo kvoruma Predsjednik je prekinuo sjednicu.


 
 
 
naslovna
PRORAČUN 2019

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2019