Službene stranice Općine Vela Luka Petak, 17. kolovoza 2018.
 

Natječaji

 
Natječaj za izbor ravnatelja u Dječjem vrtiću 13.10.2017
Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97), i članak 49. Statuta Dječjeg vrtića "Radost" Vela luka, Upravno vijeće Dječjeg vrtića raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja
Dječjeg vrtića "Radost" Vela Luka
(1/2 radnog vremena)

Ravnatelj Dječjeg vrtića "Radost" Vela Luka imenuje se na 1/2 radnog vremena na period od 4 godine.

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- kratak životopis,
- domovnicu
- dokaz o stručnoj spremi
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis osiguranja sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
- potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ "RADOST" VELA LUKA
Ulica 27 br. 17
20 270 Vela Luka
za Upravno vijeće
"Prijava za Natječaj Ravnatelja".

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku četrdeset pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Dječji vrtić "Radost" Vela Luka
Upravno vijeće
 

Dokumenti

Dokument možete pregledati tako da kliknete na ikonu pripadajućeg dokumenta.


 
 
naslovna
PRORA�UN 2018

Vela Luka

 

Općinsko vijeće

 

Ured Načelnice

 

Službeni glasnik

 

Dokumenti

 

Arhiv Vele Luke

 

Novosti

 

Kontakt

Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
telefoni:
020 295 900
fax:
020 813 033

OIB: 00935002462
MB: 2580446
 
Prijava komunalnog nereda
Prijava nepropisno odbacenog otpada
 
Pristup informacijama

TZ Vela Luka ďż˝upni ured Dom zdravlja Kalos Dom umirovljenika Centar za kulturu Nar. knjižnica Š.V. Osnovna ďż˝kola Srednja ďż˝kola Vela Spila DV RadostDanijel Kneževiďż˝.epub Danijel Kneževiďż˝.mobi


© Općina Vela Luka 2002 - 2018